Tên tài khoản
Mật khẩu
Đăng nhập
/ Đăng ký
Thứ 1, 12/17/2017


Hướng dẫn khai, nộp, quyết toán các loại thuế và Thông tư số 28/2011/TT-BTC về Quản lý thuế

Giá: 180,000

Số lượng:

Thành tiền: 0 đ


270 tình huống vướng mắc về thuế: GTGT, TNDN, TNCN, hoá đơn và các loại thuế khác.

Giá: 150,000

Số lượng:

Thành tiền:


Xác định doanh thu, chi phí, ưu đãi thuế & qui định mới về thuế TNDN từ năm 2011.

Giá: 100,000

Số lượng:

Thành tiền:


Hóa đơn chứng từ áp dụng từ 01/01/2011; giải đáp vướng mắc về thuế: GTGT, TNDN và các loại thuế khác

Giá: 140,000

Số lượng:

Thành tiền:

Tổng tiền:

Thông tin chung
Ngày đăng ký
Fax
Điện thoại
Tên đơn vị đặt mua sách
Tên người nhận sách
Thuộc phòng ban
Địa chỉ viết hóa đơn
Địa chỉ nhận sách
Mã số thuế
Bạn hãy góp sức xây dựng Cộng đồng Thuế Việt Nam
Ghi Chú (nếu có)