Tên tài khoản
Mật khẩu
Đăng nhập
/ Đăng ký
Thứ 1, 12/17/2017

Công văn số 769/TXNK-TGHQ ngày 9/3/2017 của Tổng cục Hải quan v/v trả lời vướng mắc

Văn bản ban hành:
Số
769/TXNK-TGHQ
Ngày ban hành
03/09/2017
Loại văn bản
Công văn
Ngày đăng công báo
Người ký
Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày hiệu lực
Đánh giá
Bình thường

File đính kèm:

Để xem được file đính kèm bạn phải có tài khoản của TANET. Đăng ký sử dụng tài khoản

Nội dung:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 769/TXNK-TGHQ
V/v trả lời vướng mắc
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 
Kính gửi: Công ty TNHH Powertools Việt Nam.
(Đ/c: Số 24 ngõ 2 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội)
Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 002/PT/CT/2017 ngày 20/02/2017 của Công ty TNHH Powertools Việt Nam về việc vướng mắc trong việc khai báo hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
1. Về việc phân loại hàng hóa:
Để thực hiện phân loại bộ phận của máy móc, đề nghị Công ty nghiên cứu Chú giải 2 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính.
Theo đó, vỏ bánh răng nếu xác định là bộ phận của bánh răng thuộc nhóm 84.83 thì được phân loại thuộc mã số 8483.90.99. Vỏ mô tơ nếu xác định là bộ phận của động cơ thuộc nhóm 85.01 thì được phân loại thuộc mã số 8503.00.10.
Trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam không định danh đối với mặt hàng ty búa dùng cho máy đục bê tông. Mặt khác, Công ty không nêu mô tả, chức năng, cơ chế hoạt động của mặt hàng. Do vậy, Cục Thuế XNK không đủ thông tin để xác định mã số của mặt hàng.
2. Về việc khai báo đơn giá hóa đơn khi sử dụng phần mềm ECUS5- VNACCS: Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 - Chỉ tiêu thông tin khai báo của Phụ lục II “Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, tại điểm 1.86 “Đơn giá hóa đơn” thì nhập mã đơn vị tiền tệ của đơn giá hóa đơn (đồng USD) vào hệ thống.
Đề nghị Công ty căn cứ thực tế mặt hàng nhập khẩu, đối chiếu với các quy định trên, liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan cho lô hàng để được hướng dẫn cụ thể các nội dung nêu trên.
Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Powertools Việt Nam biết và thực hiện./.
 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TGHQ- HằngB (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 


Ý kiến của bạn:
Họ và tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Góp ý cho:
Tất cả Cá nhân Tanet
Nội dung góp ý: