Báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý (Cập nhật 2022)

by

Kê khai thuế và thời gian kê khai thuế là vấn đề được mọi ngươi quan tâm đến hiện nay. Việc báo cáo thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý là vấn đề được mọi người quan tâm đến. Như vậy báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý là gì?Các quy định về báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý như thế nào. Để tìm hiểu hơn về báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý nhé.

Báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý

1. Báo cáo thuế GTGT gồm những gì?

Trước tiên, khi tiến hành lập báo cáo thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị và xác định rõ các điều sau:

Tờ khai thuế. Việc sử dụng loại tờ khai nào sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp khai thuế mà doanh nghiệp áp dụng: Phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp. Cụ thể:

 • Nếu doanh nghiệp sử dụng khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì sẽ sử dụng Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT;
 • Nếu doanh nghiệp sử dụng khai thuế theo phương pháp trực tiếp thì sẽ sử dụng tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 04/GTGT.

2. Hình thức khai thuế doanh nghiệp hiện nay

Khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý.

Đối với việc lựa chọn phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng:

 • Các doanh nghiệp có doanh thu 1 tỷ trở lên bắt buộc phải kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Các doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ nếu muốn vẫn có thể đăng ký để được kê khai theo phương pháp này.
 • Các doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ sẽ kê khai theo phương pháp trực tiếp, trừ những doanh nghiệp đăng ký tự nguyên theo phương pháp khấu trừ.

3. Cách xác định làm báo cáo thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý?

Căn cứ theo Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, cách xác định làm báo cáo thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý được quy định cụ thể như sau:

Đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thuộc các trường hợp sau:

 • Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thuộc loại khai theo tháng bao gồm;
 • Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì được lựa chọn khai theo quý.

4. Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý

 • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:
 • Nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, thì được kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Ngược lại, nếu có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ, kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng;

5. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

 • Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thuộc loại khai theo tháng bao gồm.
 • Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.

6. Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng trên hệ thống kê khai?

Hiện nay, đa số các doanh nghiệp đều đang sử dụng hình thức báo cáo thuế giá trị gia tăng theo tháng. Dưới đấy là cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng trên phần mềm hỗ trợ kê khai (hệ thống kê khai), cụ thể gồm các bước sau:

Bước 1: Truy cập phần mềm hệ thống kê khai

Để có thể tiến hành lập tờ khai thuế giá trị gia tăng trên hệ thống kê khai, bước đầu tiên bạn cần mở phần mềm lên và đăng nhập bằng tài khoản của doanh nghiệp mình.

Nhập mã số thuế của doanh nghiệp để truy cập tài khoản trên trang hệ thống kê khai.

Lưu ý: Trường hợp chưa có phần mềm hệ thống kê khai, bạn cần tải về máy rồi đăng ký để kích hoạt tài khoản và sử dụng.

Bước 2: Chọn chức năng Thuế Giá Trị Gia Tăng

Trên giao diện trang chủ của phần mềm hệ thống kê khai, bạn nhấn chọn chức năng “Thuế Giá Trị Gia Tăng”, chọn tiếp “Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ (01/GTGT).

Bước 3: Chọn kỳ tính thuế

Ngay khi giao diện “Chọn kỳ tính thuế” hiển thị, bạn cần hoàn tất những thông tin được yêu cầu như sau:

 • Nhấn tích chọn “Tờ khai tháng”.
 • Điền thông tin kỳ khai thuế. Ví dụ bạn khai thuế tháng 07/2019 thì sẽ điền mục “Tháng” là 07; mục “Năm” là 2019.
 • Chọn “Danh mục ngành nghề” phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
 • Chọn “Phụ lục kê khai” nếu doanh nghiệp bạn có khai thêm các phụ lục đi kèm. Trường hợp không khai thêm thì bạn bỏ qua mục này.

Cuối cùng, bạn nhấn ô “Đồng ý” để chuyển sang bước 4.

Bước 4: Kê Khai thuế trên “Tờ khai thuế giá trị gia tăng”

Khi hệ thống hệ thống kê khai hiển thị “Tờ khai thuế giá trị gia tăng” (Mẫu số 01/GTGT), bạn cần nhập chính xác các số liệu vào các chỉ tiêu trên tờ khai:

 • Chỉ tiêu 21: Bạn nhấn dấu tích nếu trong kỳ khai thuế không phát sinh hóa đơn đầu ra/vào.
 • Chỉ tiêu 22: Bạn lấy số giá trị gia tăng còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang. Chỉ tiêu này tương ứng với số thuế đã ghi trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ trước tại chỉ tiêu 43.
 • Chỉ tiêu 23: Là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã mua vào trong kỳ kê khai nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.
 • Chỉ tiêu 24: Là tổng số tiền thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đã mua vào (kể cả được khấu trừ hay không được khấu trừ).
 • Chỉ tiêu 25: Là tổng số tiền thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ đã mua vào được khấu trừ.
 • Chỉ tiêu 26: Là tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng.
 • Chỉ tiêu 27, 28, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.
 • Chỉ tiêu 29: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất là 0%.
 • Chỉ tiêu 30 và 31: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất là 5% và tiền thuế giá trị gia tăng.
 • Chỉ tiêu 32 và 33: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và tiền thuế giá trị gia tăng.
 • Chỉ tiêu 32a: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai và tiền nộp thuế giá trị gia tăng.
 • Chỉ tiêu 37 và 38: Bạn chỉ thực hiện khi kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ trước hoặc được cơ quan thuế yêu cầu. Theo đó chỉ tiêu 37 là điều chỉnh giảm và chỉ tiêu 38 là điều chỉnh tăng.

7. Các câu hỏi thường gặp về báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý

Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với ai?

 • Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng
 • Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh

Người nộp thuế có trách nhiệm như thế nào?

 • Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.
 • Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này

Doanh nghiệp đang hoạt động thì kê khai theo tháng hay quý?

 • Nếu có Doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống => Thì được kê khai khai thuế GTGT theo quý.
 • Nếu có Doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ => Kê khai thuế GTGT theo tháng.

Doanh nghiệp mới thành lập thì khai thuế theo tháng hay quý?

 • Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý.
 • Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

8. Dịch vụ báo cáo thuế gtgt theo tháng, quý của ACC

Với thế mạnh về nghành pháp lý về thuế, ACC luôn sẵn sàng chuẩn bị tư vấn và tương hỗ người mua triển khai những thủ tục pháp lý về nghĩa vụ và trách nhiệm thuế. Báo cáo thuế gtgt theo tháng, quý thì ACC sẽ hỗ trợ khách hàng các công việc sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ khai báo thuế
 • Thay mặt nộp khai báo thuế
 • Ứng lệ phí khi thực hiện khai báo thuế
 • Nhận hồ sơ khi hoàn thành thủ tục

Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

Viết một bình luận