Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

by

Nếu bạn chưa biết cách báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quý như thế nào. Hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu về cách báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quý qua bài viết Hướng dẫn báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quý 2022.

1. Cách xác định kê khai thuế TNCN theo quý.

Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định các loại thuế khai theo quý bao gồm:

– Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ 3 được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.

– Thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế TNCN, mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế GTGT theo quý và lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.

– Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó thuộc diện khai thuế GTGT theo quý và lựa chọn khai thuế thay cho cá nhân theo quý, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 4 Điều này.

=> Như vậy:

– Thuế TNCN là loại khai theo tháng (Tất cả các doanh nghiệp sẽ phải khai theo tháng).

– Nếu doanh nghiệp thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.

2. Xác định số thuế TNCN khai theo quý như thế nào?

– Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo tháng thì trong tháng đó phát sinh như nào thì bạn kê khai như vậy.

– Trường hợp doanh nghiệp khai thuế TNCN hàng quý và toàn bộ người lao động thuộc diện khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến thì số thuế TNCN của quý được xác định bằng tổng số thuế TNCN đã khấu trừ theo biểu lũy tiến của từng tháng cộng lại.

– Cụ thể:

+ Khi kê khai hàng quý thì các bạn phải cộng tổng số tiền thuế TNCN của từng tháng lại để kê khai theo quý. (Không được chia bình quân ra các tháng để tính).

+ Nhưng đến cuối năm khi quyết toán thì phải cộng tổng lại rồi chia cho 12 tháng để tính bình quân, cụ thể như sau:

Thu nhập tính thuế bình quân tháng = (Tổng thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ)/ 12 tháng

3. Cách báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quý.

– Bước 1: Vào phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK lựa chọn tờ khai “05/KK-TNCN Tờ khia khấu trừ thuế TNCN (TT92/201)”.

– Bước 2: Lựa chọn kỳ tính thuế.  

+ Chọn tờ khai quý nếu doanh nghiệp kê khai theo quý.

+ Chọn tờ khai tháng nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng.

=> Sau khi chọn “Đồng ý” thì màn hình xuất hiện “Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân – Mẫu 05/KK-TNCN”.

– Trong đó: 

+ Chỉ tiêu [21] Tổng số người lao động: là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà doanh nghiệp trả trong kỳ (quý, tháng);

+ Chỉ tiêu [22] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: là tổng số cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp từ 3 tháng trở lên mà doanh nghiệp đã trả thu nhập trong kỳ tính thuế;

+ Chỉ tiêu [23] Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế: 23 = 24 + 25;

+ Chỉ tiêu [24] Cá nhân cư trú: là số cá nhân cư trú có mặt tại việt nam 183 ngày trở lên tính trong năm dương lịch và có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú mà doanh nghiệp đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế; 

+ Chỉ tiêu [25] Cá nhân không cư trú: là số cá nhân không đáp ứng đủ điều kiện cá nhân cư trú mà doanh nghiệp đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế;

+ Chỉ tiêu [26] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân: khoản mục [26] = [27] + [28];

+ Chỉ tiêu [27] Cá nhân cư trú: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ tính thuế;

+ Chỉ tiêu [28] Cá nhân không cư trú: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ tính thuế;

+ Chỉ tiêu [29] Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: chỉ tiêu [29] = [30] + [31];  

+ Chỉ tiêu [30] Cá nhân cư trú: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ;

+ Chỉ tiêu [31] Cá nhân không cư trú: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú tại việt nam thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế;

+ Chỉ tiêu [32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: chỉ tiêu [32] = [33] + [34];

+ Chỉ tiêu [33] Cá nhân cư trú: là tổng số thuế thu nhập cá nhân trong kỳ đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ tính thuế;

+ Chỉ tiêu [34] Cá nhân không cư trú: là tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ tính thuế;

+ Chỉ tiêu [35] Tổng thu nhập cá nhân từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: là tổng số tiền mà doanh nghiệp chi trả thu nhập mua các loại bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động;

+ Chỉ tiêu [36] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Chỉ tiêu [35] = [36] * 10%

4. Thời hạn nộp báo cáo thuế TNCN theo quý.

Theo Điều 44, Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019:

– Kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30, 31 của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Dịch vụ của Công ty Luật ACC.

Công ty Luật ACC là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, thuế, kế toán… uy tín hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi đã hợp tác thành công với hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ và nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Bên cạnh đó, ACC còn có đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, sẽ luôn mang đến cho quý khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

Hy vọng bài viết Hướng dẫn báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quý 2022 sẽ mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và yêu mến Công ty Luật ACC.

 

Viết một bình luận