Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ (Cập nhật 2022)

by

Xuất – nhập khẩu là một hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá mà việc thực hiện được diễn ra giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa khu vực này với khu vực khác trên phạm vi thế giới nhằm đem lại lợi ích cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Thuế xuất nhập khẩu được căn cứ dựa vào biểu thuế ban hành. Để bạn đọc hiểu rõ về nội dung này, mời tham khảo bài viết dưới đây: Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ (Cập nhật 2022).

Kdxnk

Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ (Cập nhật 2022)

1. Khái niệm biểu thuế xuất nhập khẩu

Biểu thuế xuất nhập khẩu là bảng tập hợp các loại thuế suất do Nhà nước quy định để tính thuế cho các đối tượng chịu thuế (hàng hóa, dịch vụ, thu nhập, tài sản…). Thuế suất được quy định trong biểu thuế dưới hai hình thức: thuế suất tỷ lệ và thuế suất cố định.

2. Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ

2.1. Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Việt

Bạn đọc có thể tham khảo biểu thuế xuất nhập khẩu đầy đủ mới nhất năm 2021 bằng tiếng Việt thông qua bài viết sau: Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021.

Nếu có nhu cầu sử dụng biểu thuế xuất nhập khẩu bằng tiếng Việt dưới dạng file excel bạn đọc có thể tham khảo bài viết với tiêu đề: Biểu thuế nhập khẩu năm 2021 dưới dạng file excel.

Khi sử dụng biểu thuế xuất nhập khẩu bằng tiếng Việt này bạn đọc cần lưu ý một số thuật ngữ chuyên dụng của thuế như sau:

Thuế suất ưu đãi: áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

Thuế suất ưu đãi đặc biệt: áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

Thuế suất thông thường: áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.

2.2. Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh

Bạn đọc có thể tham khảo biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh tại link.
Dịch một số từ tiếng Anh trong biểu thuế:

“Tariff quotas” có nghĩa là hạn ngạch.

Hạn ngạch là số lượng, khối lượng, hoặc trị giá một mặt hàng mặt hàng nào đó được Nhà nước ấn định, trong đó nêu rõ các doanh nghiệp được phép xuất hoặc nhập khẩu trong một thời hạn nào đó.

“Special safeguards” là biện pháp tự vệ.

Biện pháp tự vệ là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Biện pháp tự vệ chỉ được áp dụng đối với hàng hoá, không áp dụng đối với dịch vụ, đầu tư hay sở hữu trí tuệ.

“MFN applied” sử dụng MFN.

MFN là viết tắt của từ most favoured nation dịch ra có nghĩa là tối huệ quốc. Đây là một trong những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại. Quy chế này được coi là một trong những nguyên tắc nền tảng của hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức thương mại thế giới.

Chế độ tối huệ quốc đòi hỏi một quốc gia phải bảo đảm dành cho tất cả các quốc gia đối tác một chế độ ưu đãi thương mại thuận lợi như nhau. Cụ thể là trong các điều ước quốc tế về thương mại cũng như luật thương mại quốc gia, đãi ngộ tối huệ quốc thường được thể hiện dưới dạng quy định cho các sản phẩm hàng hoá dịch vụ có xuất xứ từ một quốc gia đối tác được hưởng chế độ thương mại “không kém ưu đãi hơn chế độ ưu đãi nhất” mà quốc gia sở tại dành cho các những sản phẩm hàng hoá dịch vụ tương tự của bất kỳ quốc gia nào khác. Chế độ đối huệ quốc về bản chất không phải là việc ưu đãi của một quốc gia chủ nhà với từng quốc gia được hưởng chế độ này mà nó chỉ về sự ưu đãi tương tự, giống nhau giữa các quốc gia trong mối liên hệ với quốc gia chủ nhà.

Trên đây là thông tin về Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ (Cập nhật 2022). Bài viết này đã giải đáp cho các bạn về biểu thuế xuất nhập khẩu, hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho công việc của quý bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ACC vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Viết một bình luận