Chuyển giá có phải là trốn thuế?

by

Nếu bạn đang tìm hiểu về kế toán  thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của công ty Luật ACC. Chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín và chuyên nghiệp. Thông qua bài viết bài chúng tôi sẽ giải đáp được tất cả các thắc mắc của bạn liên quan đến câu hỏi Chuyển giá có phải là trốn thuế? . Mời bạn cùng tham khảo nhé!

Chuyển giá có phải là trốn thuế?

1. Chuyển giá là gì?

Chuyển giá là gì? Chuyển giá được hiểu là một bộ phận các công ty có mối quan hệ liên kết với nhau giao dịch, thực hiện chính sách đối với hàng hóa, dịch vụ, vay, đi vay được chuyển dịch các các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp.

2. Trốn thuế là gì?

Trốn, lậu thuế là hành vi phạm pháp của các cá nhân và pháp nhân nhằm không phải nộp thuế hoặc không phải nộp đủ số thuế mà họ phải đóng. Trốn, lậu thuế khác với tránh thuế – hành vi hợp pháp nhằm giảm thiểu số thuế phải đóng.

3. Chuyển giá có phải là trốn thuế?

Có nhiều người thắc mắc rằng chuyển giá có phải là trốn thuế? thì chúng ta hãy cùng làm rõ ngay sau đây.

Chuyển giá là hành vi dẫn đến lách thuế, trốn thuế. Với các tập đoàn xuyên quốc gia, giao dịch liên kết là việc hết sức bình thường. Vì vậy cần làm rõ hoạt động chuyển giá như thế nào là đúng quy định, thế nào là chuyển giá nhằm chuyển lợi nhuận về nơi có chế độ thuế thấp hơn để lợi dụng tránh thuế.

Việc chuyển giá có phải là trốn thuế không? Hay còn hiểu theo nghĩa tiêu cực là thất thu nguồn thuế ở nước sở tại (Việt Nam). Nhưng nhìn nhận khách quan ở Việt Nam đang trong quá trình hội nhập toàn cầu, các giao dịch liên kết càng nhiều mà những quan điểm hay cách ứng sử về giao dịch liên kết chưa phù hợp sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc diện chung.

4. Biện pháp chống chuyển giá.

Có rất nhiều biện pháp để khắc phục vấn nạn chuyển giá này, dưới đây là một số biện pháp chống chuyển giá:

– Thứ nhất, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý;

– Thứ hai, kiện toàn, xây dựng bộ máy về việc thanh kiểm tra về chuyển giá;

– Thứ ba, áp dụng phương pháp định giá (APA – cơ chế thỏa thuận trước về xác định giá);

– Thứ bốn, tăng cường việc thanh tra, kiểm tra về chuyển giá;

– Thứ năm, xây dựng cơ sở dữ liệu, liên thông cơ sở dữ liệu;

– Thứ sáu, tăng cường đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực cho ngành thuế;

– Thứ bảy, không thu hút vốn FDI bằng mọi giá;

– Thứ tám, không cấp ưu đãi thuế đại trà;

– Thứ chín, khuyến khích minh bạch, trách nhiệm công vụ và chế tài hữu hiệu.

5. Công ty Luật ACC

Trên đây là một số chia sẻ của công ty Luật ACC về vấn đề Chuyển giá có phải là trốn thuế? Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này hãy liên hệ ngay với ACC để được giải đáp và tư vấn nhé! ACC cảm ơn

Viết một bình luận