Cục Thuế Hà Nội hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử trước 3 tháng

by

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc trong năm 2020, phấn đấu 100% các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng HĐĐT từ năm 2019 và đã hoàn thành mục tiêu này trong tháng 9/2020.

Đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, để đảm bảo 100% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện HĐĐT, Cục Thuế đã thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ triển khai và ban hành các công văn chỉ đạo toàn ngành để thực hiện áp dụng HĐĐT thống nhất, đúng quy định. Cơ quan thuế đã tham mưu cho UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp trong công tác tuyên truyền, triển khai HĐĐT trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, mục tiêu, lộ trình từng giai đoạn, phân công rõ ràng nhiệm vụ của các phòng, chi cục thuế; có rà soát, đánh giá, tổng kết theo từng giai đoạn.

Cục Thuế Hà Nội đã giao chỉ tiêu đôn đốc triển khai HĐĐT tới từng lãnh đạo đơn vị, từng CBCC; đưa chỉ tiêu đạt được trong công tác triển khai HĐĐT vào công tác đánh giá thi đua hàng tháng, quý đối với từng CBCC, đồng thời đôn đốc, tuyên truyền, khuyến khích người nộp thuế trên địa bàn triển khai HĐĐT, đặc biệt trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2020.

Để giúp người nộp thuế trên địa bàn hiểu về lợi ích của HĐĐT và triển khai áp dụng, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn Thủ đô. Cục Thuế TP Hà Nội gửi thư ngỏ tới doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền, khuyến khích sử dụng; mở mới chuyên mục “HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ” trên website để tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách về HĐĐT, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của NNT trong quá trình triển khai HĐĐT. Xây dựng các clip sinh động về lợi ích của HĐĐT, hướng dẫn triển khai HĐĐT với nội dung ngắn gọn kèm các hình ảnh sinh động để đăng tải trên website Cục Thuế Hà Nội và một số kênh truyền thông khác như Youtube, Facebook; phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí trung ương và Hà Nội đưa tin kịp thời về lợi ích của HĐĐT, hướng dẫn các bước thực hiện khi đăng ký áp dụng HĐĐT.

Đặc biệt, Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức 141 lớp tập huấn cho hơn 68.000 lượt người nộp thuế. Công khai trên website danh sách các số điện thoại hỗ trợ về HĐĐT của các phòng, các chi cục thuế nhằm giúp người nộp thuế tiếp cận các kênh hỗ trợ của Cục Thuế được nhanh chóng, kịp thời.

Cục Thuế cũng đã tổ chức các cuộc họp với các đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT khuyến khích các nhà cung cấp giải pháp phối hợp có các chính sách ưu đãi hỗ trợ DN, tổ chức trên địa bàn từ bước đăng ký áp dụng HĐĐT đến hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai của DN.

Với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp; sự ủng hộ, phối hợp cao của các sở, ban, ngành; sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, nên hết tháng 9/2020, số lượng DN, tổ chức đăng ký áp dụng HĐĐT đạt gần 100% (99.7%) số DN, tổ chức hoạt động kinh doanh trên toàn địa bàn Thành phố.

Với kết quả này, Cục Thuế TP Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc triển khai HĐĐT trên địa bàn Thành phố trước 03 tháng./.

Viết một bình luận