Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại thị xã Sầm Sơn

by

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Sầm Sơn cho người nước ngoài là một công việc khá phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải nắm vững các chính sách thuế, các quy định, thông tư hướng dẫn dành cho đối tượng lao động ở các khu kinh tế, khu công nghiệp…. qua đó tính toán và thực hiện đúng đủ cho các cá nhân nước ngoài lao động tại Việt Nam.

Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại thị xã Sầm Sơn

1. Hoàn thuế giá trị gia tăng tại thị xã Sầm Sơn là gì?

Không có một khái niệm cụ thể nào về hoàn thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, căn cứ vào tính chất thì chúng ta có thể hiểu Hoàn thuế giá trị gia tăng là một khoản thuế được nhà nước trả lại mà đối tượng nộp thuế đã nộp xong xuôi cho Ngân sách Nhà nước. Cụ thể hơn là ngân sách nhà nước trả lại cho đơn vị kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ. Số tiền thuế được trả là số tiền thuế đầu vào khi bạn trả mua hàng hóa dịch vụ mà đơn vị kinh doanh chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế. Hoặc đơn vị, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.

2. Các đối tượng được hoàn thuế GTGT tại thị xã Sầm Sơn

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư

Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

3. Các trường hợp được hoàn thuế GTGT tại thị xã Sầm Sơn

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng, các trường hợp hoàn thuế GTGT như sau:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

4. Thời gian thực hiện việc hoàn thuế GTGT tại thị xã Sầm Sơn

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

+ 06 ngày làm việc  kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, đối với hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau;

+ 40 ngày kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Trên đây là một số chia sẻ của ACC liên qua đến Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại thị xã Sầm Sơn. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với ACC để được chúng tôi giải đáp nhé!

Viết một bình luận