Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Huyện Dầu Tiếng

by

Bạn cần hỗ trợ về Dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Huyện Dầu Tiếng?  tanet cung cấp Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Huyện Dầu Tiếng trọn gói với thủ tục nhanh chóng đảm bảo không mất nhiều thời gian, quý khách hàng có thể yên tâm và khoản tiền sẽ về lại theo đúng thời hạn mong muốn.

1. Trường hợp nào được hoàn thuế khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Huyện Dầu Tiếng

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

 1. Số tiền thuế TNCN đã nộp trong năm nhiều hơn số thuế TNCN phải nộp;
 2. Đã nộp thuế TNCN nhưng thu nhập chịu thuế dưới mức phải nộp thuế;
 3. Phải có mã số thuế cá nhân tại thời điểm nộp hồ sơ xin hoàn thuế;
 4. Phải làm đề nghị hoàn thuế TNCN theo đúng quy luật hiện hành;
 5. Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Điều kiện hoàn thuế khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Huyện Dầu Tiếng

Theo quy định được nêu ở điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, điều kiện được hoàn thuế TNCN gồm:

 • Các cá nhân đã có mã số thuế (MST) tại thời điểm đề nghị hoàn thuế thì mới được hoàn thuế TNCN.
 • Đối với cá nhân đã ủy quyền cho các tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Đối với cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thì phải trực tiếp kê khai thu nhập với cơ quan thuế hoặc có thể nộp bù trừ vào kỳ kế tiếp.

– Các trường hợp được hoàn thuế TNCN:

 • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp trong năm phát sinh thu nhập.
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
 • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Cách tính tiền thuế TNCN được hoàn

Tiền thuế TNCN được hoàn được tính theo công thức:

Số tiền thuế TNCN nộp thừa = Số tiền thuế TNCN đã nộp (1) – Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế (2)

Trong đó:

Kết quả phép tính trên ra dương thì đó là số tiền thuế đã nộp thừa, còn nếu kết quả âm thì đó là số tiền thuế nộp thiếu.

(1) Số tiền thuế TNCN đã nộp sẽ được xác định trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (đối với doanh nghiệp hoặc cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của cá nhân người nộp thuế) hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN (đối với cá nhân).

Đối với các giấy tờ này khi bạn tự thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp cho bạn.

(2) Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế = [(Tổng thu nhập chịu thuế – tổng các khoản giảm trừ)/ 12 tháng] x thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần x 12 tháng

– Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập từ tiền lương tiền công mà cá nhân thực nhận từ 01/01 đến 31/12 năm quyết toán.

– Các khoản giảm trừ gồm có: Giảm trừ gia cảnh (bản thân + người phụ thuộc) + Các khoản bảo hiểm bắt buộc + Các khoản đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo,… (nếu có).

4. Thủ tục hoàn thuế khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Huyện Dầu Tiếng

Dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Huyện Dầu Tiếng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ hoàn thuế quy định tại (khoản 1 Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC) bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo (mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC). 
 • Bản chụp các chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
 • Giấy ủy quyền quyết toán thuế của người yêu cầu (theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ đầy đủ và nộp hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Bước 3: Trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế và căn cứ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ra Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế gửi người nộp thuế theo quy định tại (điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

5. Một số lưu ý khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Huyện Dầu Tiếng

– Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định thì hạn chót nộp hồ sơ khai thuế TNCN như sau:

“a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

 1. b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế”.

– Đối với cá nhân khi kê khai quyết toán thuế TNCN cần điền đầy đủ các thông tin sau: Địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại, email, họ tên, mã số thuế,… Đối với hồ sơ hoàn thuế đề nghị ghi chính xác số tài khoản ngân hàng và mở tại ngân hàng – chi nhánh.

6. Thời hạn giải quyết hồ sơ khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Huyện Dầu Tiếng

Theo quy định của Luật quản lý thuế 78/2006/QH11, từ khi người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ, thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình thì:

 • Thời gian hoàn thuế là 06 ngày: Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng hoàn thuế trước kiểm tra sau.
 • Thời gian hoàn thuế là 40 ngày: Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn thuế sau.
 • Thời gian hoàn thuế là 05 ngày: Đối với trường hợp hồ sơ hoàn thuế đã có xác nhận nộp thừa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp đã có xác nhận nộp thừa từ cơ quan thuế không thực hiện phân loại hồ sơ thuộc diện: Hoàn thuế trước, kiểm tra sau; kiểm tra trước, hoàn thuế sau, mà thông thường thì ngày cuối cùng trong thời gian giải quyết hoàn thuế TNCN, bạn sẽ nhận được khoản tiền này.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên, Tanet đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Huyện Dầu Tiếng. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với theo Hotline hoặc để lại thông tin để được các chuyên viên của chúng tôi chủ động liên hệ tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.

Viết một bình luận