Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Lâm Đồng

by

Hoạt động hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc sự điều chỉnh của pháp luật quản lý thuế. Hoạt động hoàn thuế được thực hiện theo một trình tự, thủ tục nhất định. Để tư vấn cũng như cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động hoàn thuế thu nhập cá nhân, hiện nay ACC cung cấp dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Lâm Đồng.

dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Lâm Đồng

1. Khái niệm và đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập, cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn ở Việt nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam

Đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân:

+ Thuế thu nhập cá nhân là một hình thức động viên mang tính bắt buộc trên nguyên tắc theo luật định, phân phối khoản thu nhập qua thuế thu nhập cá nhân gắn với quyền lực, sức mạnh của Nhà nước;

+ Thuế thu nhập cá nhân là khoản đóng góp không hoàn trả trực tiếp cho người nộp, Nó vận động một chiều, không phải là khoản thù lao mà người nộp thuế phải trả cho Nhà nước do được hưởng các dịch vụ Nhà nước cung cấp;

+ Thuế thu nhập cá nhân luôn gắn với chính sách xã hội của mỗi quốc gia. Hầu hết các quốc gia đều gắn chính sách thuế thu nhập cá nhân với một số chính sách xã hội khác (như phúc lợi công cộng, chăm sóc sức khỏe…);

+ Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực the. Do vậy, người nộp thuế cũng là người chịu thuế;

+ Thuế thu nhập cá nhân có diện thu thuế rất rộng, tất cả các cá nhân có thu nhập bao gồm: công dân nước sở tại và người nước ngoài cư trú thường xuyên hay không thường xuyên tại nước đó và hầu như tất cả số thu nhập có được của các cá nhân đều phải tính thuế không kể nguồn thu nhập phát sinh trong nước hay ngoài nước. Chính vì vậy, khả năng tạo nguồn thu cho ngân sách của thuế thu nhập cá nhân rất cao;

+ Việc đánh thuế thu nhập cá nhân thường áp dụng theo nguyên tắc thuế suất lũy tiến từng phần. Đặc điểm này xuất phát từ vai trò chủ yếu của thuế thu nhập cá nhân là điều tiết mạnh người có thu nhập cao, góp phần thực hiện công bằng xã hội. Do vậy, việc sử dụng thuế suất lũy tiến từng phần sẽ đáp ứng được nhu cầu đó vì phần thu nhập tăng thêm càng cao thì sẽ phải tính thuế suất càng cao;

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Lâm Đồng sẽ tư vấn chi tiết các đặc tính liên quan đến thuế thu nhập cá nhân cho các quý khách.

2. Hoạt động hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện tại cơ quan nào?

Tại điểm c, khoản 1 Điều 41 Thông tư số 80/2021/TT- BTC quy định như sau: “c) Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoàn nộp thừa theo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Như vậy, có thể hiểu cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhan đó chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế.

Khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Lâm Đồng do ACC cung cấp, khách hàng sẽ được tư vấn cụ thể đâu là cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân.

3. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN

Cơ quan có nghĩa vụ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN nêu ten sẽ có trách nhiệm phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước hoặc thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; xác định số tiền thuế.

Đây cũng chính là cơ quan ban hành Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế (nếu có); ban hành Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định.

Để tìm hiểu về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Lâm Đồng hãy liên lạc với ACC qua Tanet hoặc qua các thông tin sau để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi giải đáp tận tâm, tư vấn nhiệt tình với mức giá tốt nhất cho quý khách hàng. ACC hy vọng đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề pháp lý:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn

Viết một bình luận