Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Ninh Bình

by

Thuế thu nhập cá nhân là một sắc thuế chính trong hệ thống các sắc thuế ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc nộp dư, nộp thừa thuế thu nhập cá nhân xuất hiện trong quá trình nộp thuế là điều tất yếu. Và khi có hiện tượng nộp dư, nộp thừa thuế thu nhập cá nhân thì hoàn thuế thu nhập cá nhân là điều đương nhiên. Dưới đây ACC sẽ cung cấp thông tin về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Ninh Bình.

dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Ninh Bình

1. Nguyên tắc của hoạt động hoàn thuế thu nhập cá nhân

Đối với hoạt động quản lý thuế nói chung và hoạt động quản lý thuế thu nhập cá nhân nói riêng, để đạt được mục tiêu đề ra được phát triển đúng hướng, cần xác định rõ những nguyên tắc hoạt động cụ thể. Do đó, nguyên tắc quản lý thuế thu nhập cá nhân được xây dựng trên nền tảng chung của quản lý thuế, coi đó là yêu cầu xuyên suốt trong từng hành động của các chủ thể. Những nguyên tắc của quản lý thuế được luật quản lý thuế quy định cụ thể với những nội dung sau:

Thứ nhất: thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội đều có trách nhiệm tham gia quản lý thuế.

Thứ hai, việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thứ ba. việc quản lý thuế phải đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là một nội dung của quản lý thuế thu nhập cá nhân nên hoàn thuế thu nhập cá nhân cũng sẽ tuân theo các nguyên tắc của quản lý thuế.

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Ninh Bình do ACC cung cấp đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về hoàn thuế thu nhập cá nhân do pháp luật đặt ra.

2. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Ninh Bình sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn, soạn, thảo, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân.

– Đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (Doanh nghiệp) đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân, hồ sơ gồm:

(1) Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT- BTC;

(2) Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

(3) Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT- BTC (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập)

– Đối với cá nhân tự thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhan đó chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế. Điều này thể hiện qua điểm c, khoản 1 Điều 41 Thông tư số 80/2021/TT- BTC quy định như sau: “c) Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoàn nộp thừa theo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”. Nếu thắc mắc về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, hãy sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Ninh Bình.

Cơ quan có nghĩa vụ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN nêu trên sẽ có trách nhiệm phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước hoặc thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; xác định số tiền thuế.

Các cơ quan này sẽ ban hành quyết định liên quan đến việc hoàn thuế như Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế (nếu có);…

Để tìm hiểu về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Ninh Bình hãy liên lạc với ACC qua Tanet hoặc qua các thông tin sau để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi giải đáp tận tâm, tư vấn nhiệt tình với mức giá tốt nhất cho quý khách hàng. ACC hy vọng đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề pháp lý:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn

Viết một bình luận