Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Quảng Trị

by

Nộp dư, nộp thừa thuế thu nhập cá nhân là điều có thể xảy ra. Khi có hiện tượng nộp dư, nộp thừa thuế thu nhập cá nhân sẽ dẫn thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây ACC sẽ cung cấp thông tin về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Quảng Trị.

dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Quảng Trị

1. Về thuế thu nhập cá nhân 

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập của từng cá nhân. Do là thuế trực thu nên nó phản ảnh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khóa sang cho đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế phức tạp và mang tính trung lập đối với cơ cấu kinh tế. Do đặc điểm là điều tiết lên thu nhập của dân cư, phạm vi điều tiết rất rộng nên việc quản lý đối với loại thuế này hết sức khó khăn, nó dễ gây phản ứng của người nộp thuế. Đồng thời do tính chất phân tán và động của đối tượng chịu thuế và nguồn thuế nên công tác quản lý thu rất khó khăn.

2. Căn cứ xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong tính thuế thu nhập cá nhân 

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu tính thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế:

– Doanh thu và chi phí được xác định theo sổ sách kế toán hóa đơn chứng từ. Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng thì doanh thu làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với doanh thu tính thuế giá trị gia tăng.

+ Đối với cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ, thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế – Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập trong kỳ tính thuế + Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế.

 + Thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế của cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ

Cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế thì cơ quan Thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu, tỷ lệ thu nhập chịu thuế để xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với từng ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

+ Đối với cá nhân không thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ nộp theo phương pháp khoán, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được xác định theo công thức:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu ấn định trong kỳ tính thuế * Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định.

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Quảng Trị do ACC cung cấp sẽ tư vấn chi tiết cho quý khách về nội dung này.

3. Quy định pháp luật về hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam, cá nhân có thu nhập nộp thuế thu nhập cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

– Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế.

– Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

– Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hoạt động hoàn thuế là hoạt động tương đối phức tạp khi phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế, thực hiện các thủ tục nộp, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu. Khi gặp khó khăn trong hoạt động hoàn thuế thu nhập cá nhân, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Quảng Trị.

Để tìm hiểu về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Quảng Trị hãy liên lạc với ACC qua Tanet hoặc qua các thông tin sau để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi giải đáp tận tâm, tư vấn nhiệt tình với mức giá tốt nhất cho quý khách hàng. ACC hy vọng đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề pháp lý:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn

Viết một bình luận