Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Sơn La

by

Với vai trò quan trọng không thể thay thế của thuế thu nhập cá nhân nên bất cứ Nhà nước nào cũng luôn đặt ra các phương thức quản lý thuế thu nhập cá nhân sao cho có hiệu quả nhất nhằm đạt được mục tiêu nhà nước đặt ra trong việc phát huy vai trò của thuế thu nhập cá nhân. Hoàn thuế là một trong các nội dung của quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phần dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Sơn La.

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Sơn La

1. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập chuyển nhượng vốn góp

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá mua của phần vốn góp và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

b) Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

c) Giá mua phần vốn góp được xác định là trị giá phần vốn tính tại thời điểm góp vốn hoặc là giá trị phần vốn tại thời điểm mua.

d) Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn là các khoản chi phi thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm:

+) Chi phí làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng;

+) Các khoản phí và lệ phi người chuyển nhượng nộp NSNN theo quy định của pháp luật;

– Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.

– Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% trên thu nhập tỉnh thuế của mỗi lần chuyển nhượng.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành quy định tại khoản này là thời điểm các bên tham gia chuyển nhượng làm thủ tục khai báo, chuyển quyền sở hữu với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hoặc doanh nghiệp quản lý vốn góp.

Cách tính thuế: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Sơn La của ACC sẽ tư vấn chi tiết hơn về các nội dung này cho các bạn đọc.

2. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm cả chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua, các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập tính thuế cả năm chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, xác định được thu nhập tính thuế và đăng ký thực hiện ổn định với cơ quan Thuế từ tháng 12 của năm trước.

Đối với các trường hợp khác ngoài trường hợp trên, áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

+ Căn cứ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là

– Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

– Cá nhân áp dụng thuế suất 20% đối với chuyển nhượng chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Đăng ký phương pháp nộp thuế theo mẫu số 15/ĐK-TNCN với co quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán mà cá nhân đăng ký giao dịch hoặc Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

Thực hiện đăng ký thuế và có mã số thuế.

Thực hiện chế độ kế toán hóa đơn chứng từ, xác định được thu nhập tính thuế từ việc chuyển nhượng chứng khoán theo quy định.

Việc áp dụng thuế suất 20% phải tính trên tổng các loại chứng khoán đã giao dịch trong năm dương lịch.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%.

Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn về nội dung này, hãy liên lạc với ACC để được sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Sơn La.

3. Hồ sơ cung cấp dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Sơn La

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Sơn La được thực hiện theo quy định pháp luật, cụ thể theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 42 Thông tư số 80/2021/TT- BTC thì hồ sơ gồm các văn bản sau:

– Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này;

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

– Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

Hồ sơ này áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có ủy quyền.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Để tìm hiểu về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Sơn La hãy liên lạc với ACC qua Tanet hoặc qua các thông tin sau để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi giải đáp tận tâm, tư vấn nhiệt tình với mức giá tốt nhất cho quý khách hàng. ACC hy vọng đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề pháp lý:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn

Viết một bình luận