Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Thanh Hóa

by

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế phổ biến trên thế giới và đã có lịch sử hàng trăm năm. Hiện nay có khoảng 180 nước áp dụng thuế thu nhập cá nhân. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là một nội dung của quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phần dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Thanh Hóa.

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Thanh Hóa

1. Sự phát triển của thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Ở Việt Nam, cùng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện cơ chế kinh tế mở, sản xuất kinh doanh trong nước và đầu tư nước ngoài đều tăng mạnh, đời sống kinh tế xã hội có những bước chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, kèm theo đó là sự phát sinh chênh lệch về mức sống ngày càng rõ rệt, tiền lương, tiền công của người lao động giữa các đơn vị, nhất là khu vực kinh tế quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có sự khác biệt ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, hệ thống chính sách thuế được cải cách bước 1 (năm 1990), bên cạnh Luật Thuế lợi tức áp dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, Quốc hội uỷ quyền cho Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ngày 27/12/1990 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/1991, nhằm động viên sự đóng góp của những cá nhân có thu nhập cao. Trong quá trình thực hiện đến nay Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã có năm lần sửa đổi, bổ sung vào tháng 6/1994, tháng 2/1997, tháng 7/1999, tháng 5/2001 và tháng 3/2004.

Ngày 21/11/2007, Quốc hội ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/01/2009, thay thế cho “Thuế thu nhập vời người có thu nhập cao” trước đây.

Luật thuế thu nhập cá nhân quy định người nộp thuế là cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có thu nhập chịu thuế bao gồm cả cá nhân tự kinh doanh và chủ hộ gia đình hoặc người đại diện hộ gia đình. Việc chuyển cá nhân, hộ kinh doanh hiện đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và mở rộng thêm các đối tượng có thu nhập từ đầu tư vốn và tài sản vào nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập cá nhân và phù hợp với thông lệ quốc tế.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhan đó chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế. Điều này thể hiện qua điểm c, khoản 1 Điều 41 Thông tư số 80/2021/TT- BTC quy định như sau: “c) Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoàn nộp thừa theo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”. Nếu thắc mắc về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, hãy sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Thanh Hóa.

Cơ quan có nghĩa vụ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN nêu trên sẽ có trách nhiệm phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước hoặc thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; xác định số tiền thuế.

Các cơ quan này sẽ ban hành quyết định liên quan đến việc hoàn thuế như Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế (nếu có);…

3. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN

Cơ quan có nghĩa vụ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN nêu ten sẽ có trách nhiệm phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước hoặc thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; xác định số tiền thuế.

Đây cũng chính là cơ quan ban hành Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế (nếu có); ban hành Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định.

Để tìm hiểu về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại Thanh Hóa hãy liên lạc với ACC qua Tanet hoặc qua các thông tin sau để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi giải đáp tận tâm, tư vấn nhiệt tình với mức giá tốt nhất cho quý khách hàng. ACC hy vọng đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề pháp lý:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn

Viết một bình luận