Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại thành phố Tam Kỳ

by

Với vai trò quan trọng không thể thay thế của thuế thu nhập cá nhân nên bất cứ Nhà nước nào cũng luôn đặt ra các phương thức quản lý thuế thu nhập cá nhân sao cho có hiệu quả nhất nhằm đạt được mục tiêu nhà nước đặt ra trong việc phát huy vai trò của thuế thu nhập cá nhân. Hoàn thuế là một trong các nội dung của quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phần dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại thành phố Tam Kỳ.

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại thành phố Tam Kỳ

1. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại thành phố Tam Kỳ sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn, soạn, thảo, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân.

– Đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (Doanh nghiệp) đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân, hồ sơ gồm:

(1) Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT- BTC;

(2) Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

(3) Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT- BTC (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập)

– Đối với cá nhân tự thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

2. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

– Đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (Doanh nghiệp) đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Đối với cá nhân tự thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN:

 + Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm: cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếo khai thuế.

+ Nộp hồ sơ tại tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập: cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập.

+ Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng: cá nhân thay đổi nơi làm việc, tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế, các cơ quan nhà nước phải tiến hành giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Căn cứ Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, cơ quan thuế lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định về thực hiện Chế độ Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhan đó chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế. Điều này thể hiện qua điểm c, khoản 1 Điều 41 Thông tư số 80/2021/TT- BTC quy định như sau: “c) Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoàn nộp thừa theo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”. Nếu thắc mắc về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, hãy sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại thành phố Tam Kỳ.

Cơ quan có nghĩa vụ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN nêu trên sẽ có trách nhiệm phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước hoặc thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; xác định số tiền thuế.

Các cơ quan này sẽ ban hành quyết định liên quan đến việc hoàn thuế như Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế (nếu có);…

Để tìm hiểu về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại thành phố Tam Kỳ hãy liên lạc với ACC qua Tanet hoặc qua các thông tin sau để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi giải đáp tận tâm, tư vấn nhiệt tình với mức giá tốt nhất cho quý khách hàng. ACC hy vọng đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề pháp lý:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn

Viết một bình luận