Dịch Vụ Kiểm Toán Độc Lập Trọn Trói Cho Doanh Nghiệp 2022

by

Tham khảo bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC để tìm hiểu thêm về Dịch Vụ Kiểm Toán Độc Lập Trọn Trói Cho Doanh Nghiệp 2022. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chúng tôi cam kết đem cho bạn chất lượng thông tin và dịch vụ tốt nhất. Mời bạn cùng tham khảo!

Dịch Vụ Kiểm Toán Độc Lập Trọn Trói Cho Doanh Nghiệp 2022

1. Kiểm toán độc lập là gì?

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

2. Mục đích của kiểm toán độc lập

Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập

Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và báo cáo kiểm toán.

Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam; đối với công việc kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán mà yêu cầu áp dụng chuẩn mực kiểm toán khác thì phải tuân thủ chuẩn mực kiểm toán đó.

Độc lập, trung thực, khách quan.

Bảo mật thông tin.

4. Tiêu chuẩn kiểm toán viên

Kiểm toán viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;

d) Có Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận, đạt kỳ thi sát hạch bằng tiếng Việt về pháp luật Việt Nam và có đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì được công nhận là kiểm toán viên.

5. Áp dụng Luật kiểm toán độc lập, điều ước quốc tế và các luật có liên quan

Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động kiểm toán độc lập trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các thông tin về Dịch Vụ Kiểm Toán Độc Lập Trọn Trói Cho Doanh Nghiệp 2022. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc biết về các quy định về Dịch Vụ Kiểm Toán Độc Lập Trọn Trói Cho Doanh Nghiệp 2022. Nếu có thắc mắc gì về Dịch Vụ Kiểm Toán Độc Lập Trọn Trói Cho Doanh Nghiệp 2022 hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ. Dịch Vụ Kiểm Toán Độc Lập Trọn Trói Cho Doanh Nghiệp 2022 tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé.

Viết một bình luận