Dịch vụ kiểm toán huyện Đan Phượng

by

Quý khách hàng có lẽ đã quen với cụm từ kiểm toán. Với mong muốn tạo ra những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Công ty luật ACC cung cấp dịch vụ kiểm toán huyện Đan Phượng cũng như các quận, thị khác khắp cả nước.

Hà Nội có xu hướng phát triển mạnh về khu vực vùng ven. Huyện Đan Phượng đang phát triển rất nhanh nhờ ảnh hưởng từ các quận nội thành. Việc giao lưu sôi động của các doanh nghiệp tại huyện Đan Phượng dẫn đến việc các doanh nghiệp rất cần xác nhận tính trung thực của báo cáo tài chính của nhau. Nắm bắt được vấn đề này, Công ty luật ACC cung cấp dịch vụ kiểm toán huyện Đan Phượng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

1.Khái niệm kiểm toán

Quý khách hàng có thể hiểu một cách đơn giản thì kiểm toán là toàn bộ việc thu thập các bằng chứng và quá trình đánh giá các bằng chứng có liên quan đến thông tin tài chính được cung cấp đó. Sau cùng, kiểm toán viên lập báo cáo về sự phù hợp giữa đánh giá đó và chuẩn mực.

2.Phân loại kiểm toán

Tại Việt Nam, có 3 hình thức kiểm toán là:

 • Kiểm toán Nhà nước: 

Là hình thức kiểm toán do cơ quan kiểm toán Nhà nước thực hiện, được tiến hành không thu phí và theo luật định.

 • Kiểm toán độc lập: 

Là hình thức do những kiểm toán viên tại các công ty độc lập thực hiện, được tin cậy bởi bên thứ ba, nhà đầu tư và được tiến hành có thu phí.

 • Kiểm toán nội bộ: 

Là hình thức kiểm toán được tiến hành thực hiện theo yêu cầu của Ban lãnh đạo do nhân sự nội bộ một công ty, tổ chức thực hiện.

3.Chi tiết về kiểm toán độc lập

a. Khái niệm về kiểm toán độc lập: 

Như đã nói ở trên, Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thanh kiểm tra và đưa ra ý kiến của mình về báo cáo tài chính cũng như các công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

b. Kiểm toán độc lập – mục đích: 

Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán góp phần làm lành mạnh môi trường đầu tư; phòng, chống tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn vi phạm pháp luật về kinh tế; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế – tài chính của Nhà nước cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Kiểm toán độc lập – giá trị của kiểm toán báo cáo tài chính:

 1. So sánh giữa báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán do cơ quan có thẩm quyền ban hành về sự trung thực, hợp lý;
 2. Đánh giá về việc quản lý, sư dụng tiền, tài sản cũng như các nguồn lực của đơn vị có đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy chế và quy định.
 3. Đánh giá việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản cũng như nguồn lực của đơn vị về tính kinh tế, hiệu quả;
 4. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán để: 
 5. a) Xử lý các quan hệ về quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông, nhà đầu tư… và các đơn vị có liên quan.
 6. b) Quản lý điều hành theo chức năng nhiệm vụ đối với cơ quan nhà nước;
 7. c) Phát hiện, xử lý và ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm pháp luật trong hoạt động của đơn vị.

4. Dịch vụ kiểm toán của Công ty luật ACC

 1. a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán hoạt động, dịch vụ kiểm toán tuân thủ, dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác; 
 2. b) Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác. c) Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; 
 3. d) Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; 
 4. e) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; 
 5. f) Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; 
 6. g) Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; 
 7. h) Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; 
 8. i) Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty luật ACC cũng thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến các vấn đề về luật, kiểm toán và thuế khác dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng. 

5.Liên hệ

Địa chỉ trụ sở tại Hà Nội: Tầng 8, 18 phố Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 1900.3330; 

Zalo: 0846967979; 

Gmail: info@accgroup.vn hoặc truy cập qua Website: accgroup.vn để được hỗ trợ tư vấn kịp thời nhé.

 

Viết một bình luận