Dịch Vụ Kiểm Toán Năng Lượng Uy Tín Chuyên Nghiệp [Năm 2022]

by

Tham khảo bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC để tìm hiểu thêm về Dịch Vụ Kiểm Toán Năng Lượng Uy Tín Chuyên Nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chúng tôi cam kết đem cho bạn chất lượng thông tin và dịch vụ tốt nhất. Mời bạn cùng tham khảo!

Dịch Vụ Kiểm Toán Năng Lượng Uy Tín Chuyên Nghiệp [Năm 2022]

1. Kiểm toán năng lượng là gì?

Kiểm toán năng lượng là hoạt động kiểm tra, đo lường lượng tiêu thụ năng lượng của một công trình, tòa nhà, nhà máy nhằm đưa ra các giải pháp tiết kiệm, khắc phục sự tiêu thụ quá mức, nâng cao kết quả hoạt động.

2. Các bước thực hiện kiếm toán năng lượng của Luật ACC

–   Bước 1: Lập kế hoạch

Kiểm toán viên lập kế hoạch cho toàn bộ dự án, bao gồm việc xác lập cấc mục đích kiểm toán, phân chia nhà máy thành các phòng ban/bộ phận hoạt động hoặc các trung tâm hạch toán riêng, lựa chọn các thành viên cho đội kiểm toán, giao nhiệm vụ, liệt kê và liên kết/kết nối các thiết bị đo kiểm cần thiết.

–   Bước 2: Đánh giá hệ thống máy móc, thiết bị

Thực hiện khảo sát, quan sát sơ bộ tình hình vận hành của nhà máy, các dây chuyền sản xuất và của các thiết bị được sử dụng trong nhà máy.

–   Bước 3: Thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp

Thu thập các số liệu cơ bản về sản xuất và tiêu thụ năng lượng từ các phòng ban/trung tâm hạch toán, sử dụng các bảng ghi chép chuẩn.

–   Bước 4: Tiến hành các thủ tục kiểm toán

Thực hiện các vận hành thử nghiệm để thu thập thêm các thông tin/số liệu về đặc tính vận hành của các thiết bị chuyên dụng, các phân xưởng riêng. Tại một vài cơ sở, có thể cần thiết phải bố trí thêm các điểm lấy mẫu hoặc các vị trí đo.

–   Bước 5: Tính toán cân bằng năng lượng và hiệu suất.

Nhận dạng các thủ tục quản lý năng lượng cần được cải thiện, xác định tiềm năng tiết kiệm nếu thấy phù hợp.

–   Bước 6: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Nhận dạng các thủ tục vận hành và bảo dưỡng cần được cải thiện, xác định tiết kiệm năng lượng có thể nhận được, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể để thực hiện các biện pháp có giá trị.

Nhận dạng các cải thiện có chi phí nhỏ, xác định chi phí thực hiện, tính toán tiềm năng tiết kiệm năng lượng, chuẩn bị các bước thực hiện các đầu tư tài chính hấp dẫn (cần phải nhận dạng rõ ai sẽ làm cái gì và khi nào làm).

Nhận dạng các cải thiện có chi phí lớn, xác định chi phí, tính toán tiềm năng tiết kiệm năng lượng, chuẩn bị các bước thực hiện chi tiết đối với các giải pháp có thời gian hoàn vốn hấp dẫn.

–   Bước 7: Lập báo cáo kiểm toán

Chuẩn bị báo cáo cho ban quản lý nhà máy, tóm tắt lại những thực tế và những đề xuất của công tác kiểm toán, bao gồm tất cả các số liệu thu thập được, và những thông tin về thủ tục phương pháp được sử dụng trong các mục lục kỹ thuật. Báo cáo còn có thể có cả những đề xuất cho các đích/tiêu chí cải thiện hiệu suất năng lượng, trên cơ sở các số liệu thu thập được trong quá trình kiểm toán và phân tích, và cần phải nhận dạng một chương trình hành động rõ ràng để thực hiện.

3. Tổ chức kiểm toán năng lượng phải có đủ các điều kiện sau đây

a) Là pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng;

c) Có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng bằng cách tự kiểm toán hoặc thuê các dịch vụ kiểm toán năng lượng bên ngoài thực hiện.

4. Vai trò của kiểm toán năng lượng trong việc kiếm soát chi phi cho doanh nghiệp

Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước tiên cần đánh giá đúng hiện trạng tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp. Mục tiêu của kiểm toán năng lượng là đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng, sau đó xác định các giải pháp giảm suất tiêu thụ năng lượng, giảm các chi phí vận hành.

Kiểm toán năng lượng giúp giảm tiêu thụ năng lượng tại các hệ thống sản xuất và sinh hoạt trong khi vẫn duy trì hoặc cải thiện công suất dây chuyền, năng suất lao động, sức khỏe con người, sự thoải mái và an toàn cho môi trường sống, môi trường làm việc.

Kiểm toán năng lượng tập trung xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng và tiềm năng cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Kiểm toán năng lượng là công cụ trợ giúp quản lý và được phân thành kiểm toán năng lượng sơ bộ và kiểm toán chi tiết.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các thông tin về Dịch Vụ Kiểm Toán Năng Lượng Uy Tín Chuyên NghiệpHy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc biết về các quy định về Dịch Vụ Kiểm Toán Năng Lượng Uy Tín Chuyên Nghiệp

Nếu có thắc mắc gì về Dịch Vụ Kiểm Toán Năng Lượng Uy Tín Chuyên Nghiệp hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Viết một bình luận