Dịch vụ kiểm toán Quận Hai Bà Trưng

by

Dịch vụ kiểm toán được cung cấp bởi công ty dịch vụ kiểm toán. Với mong muốn tạo ra những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Công ty luật ACC cung cấp dịch vụ kiểm toán quận Hai Bà Hưng cũng như các quận, thị khác khắp cả nước.

quận Hai Bà Hưng là quận mới và đang là quận phát triển rất sôi động. Việc giao lưu sôi động của các doanh nghiệp tại quận Hai Bà Hưng dẫn đến việc các doanh nghiệp rất cần xác nhận tính trung thực của báo cáo tài chính của nhau. Nắm bắt được vấn đề này, Công ty luật ACC cung cấp dịch vụ kiểm toán quận Hai Bà Hưng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

1.Khái niệm kiểm toán

Không có một định nghĩa trực tiếp chính thức nào cho khái niệm kiểm toán, hiểu một cách đơn giản thì kiểm toán là toàn bộ quá trình đánh giá các bằng chứng có liên quan đến thông tin tài chính được cung cấp và việc thu thập các bằng chứng đó. Qua toàn bộ quá trình đó, kiểm toán viên báo cáo về mức độ phù hợp giữa đánh giá và các chuẩn mực kiểm toán.

2.Phân loại kiểm toán

Hiện nay, có 3 loại kiểm toán là:

 • Kiểm toán Nhà nước: 

Là hình thức kiểm toán được tiến hành không thu phí và theo luật định do cơ quan kiểm toán Nhà nước thực hiện.

 • Kiểm toán độc lập: 

Là hình thức được tin cậy bởi bên thứ ba và nhà đầu tư được tiến hành có thu phí và do những kiểm toán viên tại các công ty độc lập thực hiện.

 • Kiểm toán nội bộ: 

Là hình thức kiểm toán được tiến hành do nhân sự nội bộ một công ty, tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

3.Chi tiết về kiểm toán độc lập

a. Khái niệm về kiểm toán độc lập: 

Như đã nói ở trên, Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thanh kiểm tra và đưa ra ý kiến của mình về báo cáo tài chính cũng như các công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

b. Kiểm toán độc lập – mục đích: 

Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán góp phần làm lành mạnh môi trường đầu tư; phòng, chống tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn vi phạm pháp luật về kinh tế; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế – tài chính của Nhà nước cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Kiểm toán độc lập – giá trị của kiểm toán báo cáo tài chính:

 1. Đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính khi so với chuẩn mực kế toán do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật/ quy chế/ quy định trong quản lý cũng như sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực của đơn vị.
 3. Đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong quản lý và sử dụng tiền, tài sản và nguồn lực của đơn vị.
 4. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán để: 
 5. a) Điều chỉnh, xử lý các quan hệ về quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông, nhà đầu tư, liên doanh, khách hàng…
 6. b) Quản lý điều hành theo chức năng nhiệm vụ đối với cơ quan nhà nước;
 7. c) Phát hiện, xử lý và ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm pháp luật trong hoạt động của đơn vị.

4.Dịch vụ kiểm toán của Công ty luật ACC

 1. a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán hoạt động, dịch vụ kiểm toán tuân thủ, dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác; 
 2. b) Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác. 
 3. c) Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; 
 4. d) Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; 
 5. e) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; 
 6. f) Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; 
 7. g) Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; 
 8. h) Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; 
 9. i) Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty luật ACC cũng thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến các vấn đề về luật, kiểm toán và thuế khác dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng. 

5. Liên hệ

Hotline: 1900.3330; 

Zalo: 0846967979; 

Gmail: info@accgroup.vn hoặc truy cập qua Website: accgroup.vn để được hỗ trợ tư vấn kịp thời nhé.

 

Viết một bình luận