Dịch vụ kiểm toán tại Hà Tĩnh

by

Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Vì kiểm toán là một lĩnh vực hoạt động của Công ty luật ACC. Với mong muốn tạo ra những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Công ty luật ACC cung cấp Dịch vụ kiểm toán Hà Tĩnh cũng như các quận, thị khác khắp cả nước.

Tỉnh Hà Tĩnh đang dần phát triển nhờ lợi thế có khu công nghiệp nước ngoài rất lớn. Đặc biệt phát triển tại tỉnh Hà Tĩnh là các ngành công nghiệp phụ trợ. Do đó các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đang có nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính do các doanh nghiệp rất cần xác nhận tính trung thực của báo cáo tài chính của nhau. Nắm bắt được vấn đề này, Công ty luật ACC cung cấp dịch vụ kiểm toán Hà Tĩnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

1.Khái niệm kiểm toán

Quý khách hàng có thể hiểu một cách đơn giản thì kiểm toán là toàn bộ việc thu thập các bằng chứng và quá trình đánh giá các bằng chứng có liên quan đến thông tin tài chính được cung cấp đó. Sau cùng, kiểm toán viên lập báo cáo về sự phù hợp giữa đánh giá đó và chuẩn mực.

2. Nhiệm vụ mà kiểm toán viên thực hiện

Hiểu một cách đơn giản, các kế toán viên sẽ sử dụng những phương pháp khác nhau để xác minh tính trung thực của tài liệu và tính pháp lý của các báo cáo tài chính, ví dụ như phương pháp đối chiếu, logic, diễn giải thông tin, điều tra, quan sát, kiểm kê, thử nghiệm,… Với hoạt động đó, có thể thấy được 3 chức năng chính của kiểm toán, đó là: 

– Kiểm toán viên đánh giá tính trung thực và hợp pháp của báo cáo tài chính.

– Kiểm toán viên đưa ra ý kiến về sự trung thực và mức độ hợp lý của các thông tin tài chính. 

– Kiểm toán viên tư vấn cho khách hàng qua việc chỉ ra những khuyết điểm và phương hướng khắc phục.

3. Quy định về việc Kiểm toán bắt buộc

 1. Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán dự án khi hoàn thiện và các thông tin tài chính khác đối với đơn vị được gọi chung là kiểm toán bắt buộc được quy định tại Luật kiểm toán và các quy định khác.
 2. Thời điểm giao kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính là chậm nhất ba mươi ngày (30) trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 3. Khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền thì doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải có báo cáo kiểm toán đính kèm.

4. Đối tượng bắt buộc phải thuê kiểm toán viên độc lập

Vấn đề nhạy cảm của báo cáo tài chính luôn gồm độ tin cậy và tính trung thực của thông tin đối với bản thân doanh nghiệp và người sử dụng báo cáo. Luật kiểm toán đã đưa ra một số đối tượng bắt buộc phải kiểm toán nhằm bảo vệ quyền lợi của các tổ chức cá nhân sử dụng thông tin trên báo cáo:

– Các doanh nghiệp có phần vốn được đầu tư từ nước ngoài; 

– Những tổ chức tín dụng được lập và có hoạt động được đề cập theo Luật các tổ chức tín dụng, ngay cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; 

– Các tổ chức tài chính, bảo hiểm, tái bảo hiểm hay các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp phi nhân thọ nước ngoài. 

– Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

5. Nhiệm vụ mà kiểm toán viên thực hiện

Các kiểm toán viên sẽ sử dụng những phương pháp khác nhau để xác minh tính trung thực của tài liệu và tính pháp lý của các báo cáo tài chính. Như vậy, dễ thấy 3 chức năng chính của kiểm toán, đó là: 

– Kiểm toán viên đánh giá tính trung thực và hợp pháp của báo cáo tài chính.

– Kiểm toán viên đưa ra ý kiến về sự trung thực và mức độ hợp lý của các thông tin tài chính. 

– Kiểm toán viên tư vấn cho khách hàng qua việc chỉ ra những khuyết điểm và phương hướng khắc phục.

6. Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán của ACC

Bước 1: Báo giá dịch vụ kiểm toán tới Quý khách hàng, Ký kết hợp đồng về kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán giao cho khách hàng; 

Bước 2: Thực hiện dịch vụ kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán; 

Bước 3: Kết thúc dịch vụ kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và tư vấn xử lý sau kiểm toán.

7. Dịch vụ kiểm toán của Công ty luật ACC

 1. a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán hoạt động, dịch vụ kiểm toán tuân thủ, dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác; 
 2. b) Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác. c) Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; 
 3. d) Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; 
 4. e) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; 
 5. f) Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; 
 6. g) Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; 
 7. h) Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; 
 8. i) Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty luật ACC cũng thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến các vấn đề về luật, kiểm toán và thuế khác dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng. 

8.Liên hệ

Hotline: 1900.3330; 

Zalo: 0846967979; 

Gmail: info@accgroup.vn hoặc truy cập qua Website: accgroup.vn để được hỗ trợ tư vấn kịp thời nhé.

 

Viết một bình luận