Dịch vụ kiểm toán tại thành phố Móng Cái

by

Kiểm toán là một khái niệm không còn quá xa lạ trong giai đoạn kinh tế phát triển như hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu một cách rõ ràng và chính xác về khái niệm này. Tất nhiên những chuẩn mực kế toán là rất khó hiểu với đại đa số nên với mong muốn tạo ra những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Công ty luật ACC cung cấp Dịch vụ kiểm toán tại Thành phố Móng Cái cũng như các quận, thị khác khắp cả nước.

Thành phố Móng Cái đang phát triển rất nhanh nhờ ảnh hưởng từ các quận nội thành. Việc giao lưu sôi động của các doanh nghiệp tại Thành phố Móng Cái dẫn đến việc các doanh nghiệp rất cần xác nhận tính trung thực của báo cáo tài chính của nhau. Nắm bắt được vấn đề này, Công ty luật ACC cung cấp dịch vụ kiểm toán Thành phố Móng Cái, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

1.Khái niệm kiểm toán

Các bạn đọc có thể hiểu một cách đơn giản rằng kiểm toán là toàn bộ việc thu thập và quá trình đánh giá các bằng chứng có liên quan đến thông tin tài chính được cung cấp đó. Sau đó, kiểm toán viên lập báo cáo đánh giá về sự phù hợp giữa đánh giá và chuẩn mực kiểm toán.

2.Phân loại kiểm toán

a. Phân loại theo mục đích kiểm toán 

– Kiểm toán hoạt động: là việc mà kiểm toán viên kiểm tra, đánh giá về tính hữu hiệu và hiệu quả đối với hoạt động của một bộ phận hay toàn bộ doanh nghiệp để đề xuất các biện pháp trao đổi với Ban Quản lý. 

– Kiểm toán tuân thủ: là việc đánh giá mức độ chấp hành các quy định như văn bản pháp luật, Luật kế toán, các điều khoản hợp đồng,.. Thường được thực hiện bởi các kiểm toán viên Nhà nước. 

– Kiểm toán báo cáo tài chính: là việc kiểm tra để trả lời câu hỏi rằng liệu báo cáo tài chính có được trình bày trung thực và hợp lý hay không, có được lập theo khuôn khổ lập và trình bày trên cơ sở các chuẩn mực kế toán hiện hành hay không. 

b. Phân loại theo chủ thể kiểm toán 

– Kiểm toán nội bộ: 

Là hình thức kiểm toán được tiến hành do nhân sự nội bộ một công ty, tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

– Kiểm toán Nhà nước: 

Là hình thức kiểm toán được tiến hành không thu phí và theo luật định do cơ quan kiểm toán Nhà nước thực hiện.

– Kiểm toán độc lập: 

Là hình thức được tin cậy bởi bên thứ ba và nhà đầu tư được tiến hành có thu phí và do những kiểm toán viên tại các công ty độc lập thực hiện.

 

3.Chi tiết về kiểm toán độc lập

a. Khái niệm về kiểm toán độc lập: 

Như đã nói ở trên, Kiểm toán độc lập là việc thanh kiểm tra và đưa ra ý kiến của mình về báo cáo tài chính bởi các kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Namcũng như các công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

b. Kiểm toán độc lập – mục đích: 

Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm làm lành mạnh môi trường đầu tư; phát hiện, ngăn chặn vi phạm pháp luật về kinh tế; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế – tài chính của Nhà nước cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;phòng, chống tham nhũng.

c. Kiểm toán độc lập – giá trị của kiểm toán báo cáo tài chính:

 1. So sánh giữa báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán do cơ quan có thẩm quyền ban hành về sự trung thực, hợp lý;
 2. Đánh giá về việc quản lý, sư dụng tiền, tài sản cũng như các nguồn lực của đơn vị có đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy chế và quy định.
 3. Đánh giá việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản cũng như nguồn lực của đơn vị về tính kinh tế, hiệu quả;
 4. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán để: 
 5. a) Xử lý các quan hệ về quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông, nhà đầu tư… và các đơn vị có liên quan.
 6. b) Quản lý điều hành theo chức năng nhiệm vụ đối với cơ quan nhà nước;
 7. c) Phát hiện, xử lý và ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm pháp luật trong hoạt động của đơn vị.

4.Nhiệm vụ mà kiểm toán viên thực hiện 

Kiểm toán viên sẽ sử dụng những phương pháp khác nhau để xác minh tính trung thực của tài liệu và tính pháp lý của các báo cáo tài chính. Với hoạt động đó, có thể thấy được 3 chức năng chính của kiểm toán, đó là:

 – Kiểm toán viên đánh giá tính trung thực và hợp pháp của báo cáo tài chính. 

– Kiểm toán viên đưa ra ý kiến về sự trung thực và mức độ hợp lý của các thông tin tài chính. 

– Kiểm toán viên tư vấn cho khách hàng qua việc chỉ ra những khuyết điểm và phương hướng khắc phục.

 

5.Dịch vụ kiểm toán của Công ty luật ACC

 1. a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán hoạt động, dịch vụ kiểm toán tuân thủ, dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác; 
 2. b) Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác. c) Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; 
 3. d) Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; 
 4. e) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; 
 5. f) Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; 
 6. g) Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; 
 7. h) Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; 
 8. i) Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty luật ACC cũng thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến các vấn đề về luật, kiểm toán và thuế khác dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng. 

6.Một số câu hỏi thường gặp về dịch vụ kiểm toán

Câu hỏi 1: Kiểm toán là gì? Dịch vụ kiểm toán là gì? 

Trả lời: 

Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ được doanh nghiệp thuê các kiểm toán viên độc lập bên ngoài nhằm kiểm tra, xác minh các số liệu mà Ban giám đốc chịu trách nhiệm. 

Câu hỏi 2: Chi phí thuê kiểm toán ngoài là bao nhiêu? 

Trả lời:Công ty Luật ACC cung cấp chi phí kiểm toán khác nhau tùy vào loại hình doanh nghiệp. 

Câu hỏi 3: Không tiến hành hoạt động kiểm toán có bị phạt không? 

Trả lời:Có. Theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Nghị định 41/2018/NĐ-CP thì:

Điều 53. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan.” 

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức được quy định là phải tiến hành kiểm toán mà không thực hiện theo quy định thì bị phạt tiền theo thủ tục hành chính cao nhất là 50.000.000 đồng.

7.Liên hệ

Zalo: 0846967979; 

Gmail: info@accgroup.vn hoặc truy cập qua Website: accgroup.vn để được hỗ trợ tư vấn kịp thời nhé.

 

Viết một bình luận