Dịch Vụ Kiểm Toán Xây Dựng Giá Rẻ Chuyên Nghiệp [Năm 2022]

Tham khảo bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC để tìm hiểu thêm về Dịch Vụ Kiểm Toán Xây Dựng Giá Rẻ Chuyên Nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chúng tôi cam kết đem cho bạn chất lượng thông tin và dịch vụ tốt nhất. Mời bạn cùng tham khảo!

Dịch Vụ Kiểm Toán Xây Dựng Giá Rẻ Chuyên Nghiệp [Năm 2022]

1 Dịch vụ kiểm toán là gì?

Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ kiểm tra số liệu của doanh nghiệp. Mục đích là xem thử doanh nghiệp có tuân thủ qui định về tài chính kế toán hay chưa, có đảm bảo tính chuyên nghiệp hay chưa, có hợp lý và hợp lệ hay chưa, đồng thời có trung thực hay không?

Kiểm toán là gì? Đó quá trình mà người thực hiện kiểm toán (kiểm toán viên) thu thập và đánh giá bằng chứng nhằm xác định được tính phù hợp giữa các thông tin với những tiêu chuẩn đã được thiết lập.

Dịch vụ kiểm toán là quá trình kiểm tra, xem xét, đánh giá và xác minh các số liệu, tài liệu kế toán, báo cáo tài chính.

2 Dịch vụ kiểm toán xây dựng giá rẻ

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán

Kế hoạch kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành gồm 2 bộ phận cơ bản sau:

+ Kế hoạch kiểm toán tổng thể phạm vi, cách thức tiến hành cuộc kiểm toán. Việc này cần được thực hiện đầy đủ, chi tiết để làm cơ sở cho các thủ tục kiểm toán.

+ Chương trình kiểm toán xác định nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán cần thiết để thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng thể, đảm bảo mục tiêu kiểm toán, thực hiện đúng kế hoạch kiểm toán tổng thể và đảm bảo hiệu quả của cuộc kiểm toán.

Gửi cho khách hàng kế hoạch kiểm toán trước khi cử đội ngũ kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán để khách hàng chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ, sắp xếp vị trí làm việc và sinh hoạt cho kiểm toán viên.

Bước 2: Thực hiện kiểm toán

Nội dung kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành như sau:

1. Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án:

–      Việc chấp hành quy trình, thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư và xây dựng;

–      Sự phù hợp của việc thỏa thuận và ký kết các hợp đồng giữa Chủ Đầu tư với các Nhà thầu so với các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng và quyết định trúng thầu của cấp có thẩm quyền.

2 Kiểm tra nguồn vốn đầu tư

–  Kiểm tra, đối chiếu cơ cấu vốn và số vốn đầu tư thực hiện, đã thanh qua từng năm so với số được duyệt;

–  Kiểm tra sự phù hợp giữa thực tế sử dụng nguồn vốn đầu tư so với cơ cấu nguồn vốn đầu tư xác định trong quyết định đầu tư;

–  Kiểm tra việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của dự án có chấp hành đúng chế độ và thẩm quyền quy định không.

3. Kiểm tra chi phí đầu tư

Căn cứ vào Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành, cán bộ kiểm toán sẽ thực hiện kiểm tra lần lượt theo cơ cấu chi phí ghi trong tổng mức đầu tư:

Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư;

Chi phí xây dựng;

Chi phí thiết bị;

Chi phí quản lý dự án;

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

Chi phí khác.

3 Một số dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản được cung cấp bởi ACC

+ Các công trình dân dụng, như: khu căn hộ, chung cư, khu nghỉ dưỡng, …;

+ Đầu tư xây dựng khu tái định cư;

+ Đầu tư xây dựng nhà ở công vụ;

+ Các công trình về giáo dục, văn hoá, thể thao, …;

+ Các công trình giao thông vận tải như cầu đường, …

+ Các công trình công nghiệp như công trình ngành điện (thủy điện, nhiệt điện, …);

+ Các công trình nông nghiệp, thủy lợi, …;

+ Các loại hình công trình khác.

4 Các công việc của kiểm toán là gì?

Hiểu một cách đơn giản, các kế toán viên sẽ sử dụng những phương pháp khác nhau để xác minh tính trung thực của tài liệu và tính pháp lý của các báo cáo tài chính, ví dụ như phương pháp đối chiếu, logic, diễn giãi thông tin, điều tra, quan sát, kiểm kê, thử nghiệm,… Với hoạt động đó, có thể thấy được 3 chức năng chính của kiểm toán, đó là:

– Xác minh tính trung thực và tính pháp của các báo cáo tài chính.

– Đánh giá bằng việc đưa ra ý kiến về tính trung thực và mức độ hợp lý của các thông tin tài chính, kế toán.

– Tư vấn cho các nhà quản lý thông qua việc chỉ ra những sai sót và gợi mở ra những biện pháp để khắc phục, giúp các công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Chúng ta phải hiểu rằng, các tổ chức ở đây không chỉ là các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn bao gồm cả những cơ quan Nhà nước, như đã nói kiểm toán hướng tới nhiều đối tượng khác nhau.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các thông tin về Dịch Vụ Kiểm Toán Xây Dựng Giá Rẻ Chuyên NghiệpHy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc biết về các quy định về Dịch Vụ Kiểm Toán Xây Dựng Giá Rẻ Chuyên Nghiệp

Nếu có thắc mắc gì về Dịch Vụ Kiểm Toán Xây Dựng Giá Rẻ Chuyên Nghiệp hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Dịch Vụ Kiểm Toán Xây Dựng Giá Rẻ Chuyên Nghiệp tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé.

Viết một bình luận