Dịch vụ đóng mã số thuế tại Hưng Yên [Hỗ trợ 24/7]

Các tỉnh thành đều có các thủ tục đóng mã số thuế và đóng mã số thuế tại Hưng Yên là một trong những địa điểm uy tín. Như vậy thì đóng mã số thuế tại Hưng Yên là gì? Đóng mã số thuế tại Hưng Yên bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về đóng mã số thuế tại Hưng Yên. Để tìm hiểu hơn về đóng mã số thuế tại Hưng Yên các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về đóng mã số thuế tại Hưng Yên nhé.

Đóng mã số thuế tại Hưng Yên

1. Đóng mã số thuế là gì?

Đóng mã số thuế là hoạt động chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế. Với các doanh nghiệp muốn giải thể. Thủ tục đóng mã số thuế chính là thủ tục cần thiết để giải thể tại cơ quan thuế. Để có thể đóng mã số thuế doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện:

 • Nộp đầy đủ các loại tờ khai, báo cáo thuế
 • Nộp đầy đủ các loại thuế (không còn nợ thuế)

2. Chấm dứt mã số thuế với doanh nghiệp.

Chấm dứt mã số thuế doanh nghiệp trong các trường hợp nào:

 • Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản;
 • Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);

Nghĩa vụ phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

 • Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn;
 • Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ nếu có) theo quy định tại Điều 43, 44, 47, 60, 67, 68, 70, 71 Luật Quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế;
 • Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc thì toàn bộ các đơn vị phụ thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 • Đối với doanh nghiệp: Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp được cơ quan thuế thực hiện cùng với thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp (giải thể) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT theo mẫu tại thông tư 105/2020/TT-BTC
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Thông báo giải thể doanh nghiệp

3. Đối với đơn vị trực thuộc chấm dứt mã số thuế như thế nào?

Các trường hợp đóng mã số thuế của đơn vị phụ thuộc

 • Đơn vị trực thuộc có Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản.
 • Đơn vị trực thuộc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Đơn vị trực thuộc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương theo quy định của pháp luật.

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 • Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn;
 • Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

4. Quy trình xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

 • Trong vòng 2 ngày làm việc chuyển trạng thái của người nộp thuế “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”
 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế hoàn thành việc chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc sang đơn vị chủ quản theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế (trừ người nộp thuế là doanh nghiệp).

5. Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế qua mạng.

Theo quy định tại điều 6 thông tư 105/2020/TT-BTC và điều 41 luật quản lý thuế 2019 quy định về việc nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế như sau:

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế
1. Hồ sơ của người nộp thuế
Hồ sơ đăng ký thuế gồm hồ sơ đăng ký thuế lần đầu; hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động sau tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trước thời hạn; hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế; hồ sơ khôi phục mã số thuế được tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 41 Luật Quản lý thuế.

Để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế qua mạng cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và đăng nhập ID (mã số thuế) và mật khẩu của người nộp thuế

Bước 2: Chọn mục chấm dứt hiệu lực MST và đính kèm các tài liệu tuỳ từng trường hợp gồm các tài liệu sau:

 • Quyết định giải thể
 • Biên bản họp hoặc giấy tờ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp
 • Quyết định mở thủ tục phá sản
 • Bản sao quyết định chia/Hợp đồng Hợp nhất/Hợp đồng sáp nhập
 • Bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận
 • Giấy chứng nhận ĐKT/Thông báo MST Bản thanh lý hợp đồng Văn bản chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tham gia hợp đồng dầu khí
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hải quan Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu
 • Bản sao thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản
 • Bản sao quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc Văn bản giải trình mất giấy chứng nhận ĐKT/Thông báo MST

Bước 3: Gửi hồ sơ bằng chữ ký số và chờ trả lời của cơ quan thuế.

6. Kết luận đóng mã số thuế tại Hưng Yên.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về đóng mã số thuế tại Hưng Yên và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến đóng mã số thuế tại Hưng Yên. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đóng mã số thuế tại Hưng Yên đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về đóng mã số thuế tại Hưng Yên thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

Viết một bình luận