TANET- MẠNG TRI THỨC THUẾ SỐ 1 VIỆT NAM

Tanet,vn

Mạng tri thức thuế số 1 việt Nam

Tanet.vn

Sự khác biệt

Nội dung:

Do đội ngũ chuyên gia cao cấp, hàng chục năm kinh nghiệm xây dựng:

Tổng kết từ thực tiễn hoạt động doanh nghiệp

Cập nhật nhanh nhất chính sách thuế, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế  v.v.

Kỹ thuật:

Có thể truy cập 24hx7 ngày từ bất cứ đâu có Internet

Tốc độ nhanh: Ðược Google đánh giá vào các site có tốc độ nhanh của thế giới

Công nghệ hiện đại của IBM  .v.v

Tanet,vn

Tầm nhìn của chúng tôiTổng hợp bởi các chuyên gia

Biên soạn theo từng phần chi tiết của Thông tư gốc hướng dẫn thực hiện của từng sắc thuế; trong đó lồng ghép các nội dung thay đổi, bổ sung mới nhất và kết nối với các van bản liên quan.

 • Do các chuyên gia cao cấp về Thuế thực hiện tổng hợp/lồng ghép/đối chiếu/so sánh/.v.v
 • Tiết kiệm thời gian tìm kiếm, so sánh, phát hiện các nội dung thay đổi, bổ sung
 • Cho phép truy cập Hệ thống văn bản gốc, văn bản liên quan cũng như tập hợp Biểu mẫu của từng sắc thuế.

Tra cứu nhanh và Thông minh

Tổng hợp, cập nhật những văn bản mới nhất về thuế và liên quan tới Thuế từ Luật, Nghị định, Thông tư đến công văn huớng dẫn; có thể tra cứu theo nhiều tiêu thức: sắc thuế, ngành nghề kinh doanh, cơ quan ban hành, hình thức văn bản, v.v…

 • Cập nhật nhanh
 • Có văn bản gốc!
 • Tại mỗi văn bản có hiển thị các văn bản tham chiếu và cho phép kết nối ngay đến nguyên bản các văn bản đó
 • Tìm kiếm nhanh theo nhiều tiêu thức: sắc thuế, ngành nghề kinh doanh, cơ quan ban hành, hình thức văn bản, số văn bản, v.v…
 • Tập hợp các văn bản của ngành khác liên quan đến thuế

Các vướng mắc thường gặp

  

Biên soạn theo từng phần chi tiết của Thông tư gốc hướng dẫn thực hiện của từng sắc thuế; trong đó lồng ghép các nội dung thay đổi, bổ sung mới nhất và kết nối với các van bản liên quan.

 • Do các chuyên gia cao cấp về Thuế thực hiện tổng hợp/lồng ghép/đối chiếu/so sánh/.v.v
 • Tiết kiệm thời gian tìm kiếm, so sánh, phát hiện các nội dung thay đổi, bổ sung
 • Cho phép truy cập Hệ thống văn bản gốc, văn bản liên quan cũng như tập hợp Biểu mẫu của từng sắc thuế.

“Hỗ trợ đắc lực”

Cung cấp các tiện ích chuyên ngành thuế:

 • Biểu mẫu thuế kèm theo hướng dẫn kê khai
 • Lịch thông báo văn bản thuế mới ban hành, hiệu lực văn bản
 • Lịch đào tạo về thuế
 • Các trang kết nối khác tra cứu hóa đơn không