Kế toán hành chính sự nghiệp tiếng anh là gì? (Cập nhật 2021)

by

Bài viết dưới đây ACC sẽ cung cấp đến bạn một số thông tin và kiến thức liên quan đến Kế toán hành chính sự nghiệp tiếng anh là gì?. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của ACC để hiểu thêm về dịch vụ này nhé!

Kế toán hành chính sự nghiệp tiếng anh là gì? (Cập nhật 2021)

1. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp (ví dụ trường học, bệnh viện, ủy ban,…),  công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.

2. Kế toán hành chính sự nghiệp tiếng anh là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp tạm dịch sang tiếng Anh là Administrative accounting. Đơn vị hành chính sự nghiệp là đơn vị do Nhà nước quyết định thành lập nhằm thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay quản lí Nhà nước về một hoạt động nào đó.

3. Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp

Để thực hiện tốt chức năng của mình, kế toán công trong đơn vị hành chính sự nghiệp phải làm tốt công tác các nhiệm vụ sau đây:

– Thu thập, phản ánh, xử lí và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử  dụng các khoản kinh phí cũng như các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị.

– Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước.

Kiểm tra tình hình chấp hành kỉ luật thu, chi, nộp Ngân sách, chấp hành kỉ luật thanh toán và các chế độ, chính sách tài chính của Nhà nước.

4. Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp

Ghi chép và phản ánh một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước.

Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định, cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu, phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí ở đơn vị.

5. Công ty Luật ACC

Trên đây là một số thông tin Kế toán hành chính sự nghiệp tiếng anh là gì?  được cung cấp bởi công ty Luật ACC. nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến dịch vụ này hãy liên hệ ngay với ACC để được chúng tôi giải đáp thắc mắc nhé. ACC cảm ơn

 

Viết một bình luận