Kế toán ngân hàng (Cập nhật 2022)

by

Kế toán ngân hàng (Cập nhật 2022)

1. Kế toán ngân hàng là gì?

Kế toán ngân hàng (hay Bank Accountant)  người thực hiện công việc xử lý, phân tích các nghiệp vụ kế toán, tài chính và cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động tiền tệ của ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Đặc điểm của kế toán ngân hàng:

  • Tính tổng hợp cao, tính xã hội cao
  • Xử lý nghiệp vụ theo quy trình công nghệ nghiêm ngặt chặt chẽ
  • Tính kịp thời và chính xác cao
  • Khối lượng chứng từ lớn và phức tạp.

3. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng

  • Ghi nhận và phản ánh thông tin: Kế toán ngân hàng có nhiệm vụ ghi nhận, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng khác theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán. Từ đó giúp bảo vệ an toàn tài sản của ngân hàng cũng như tài sản của toàn xã hội gửi tại ngân hàng
  • Phân tích và tổng hợp số liệu: Việc phân tích và tổng hợp số liệu kế toán cần theo đúng phương pháp kế toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm lãnh đạo hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu quả và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước
  • Kiểm tra và giám sát quá trình sử dụng vốn: Kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn thông qua các khoản thu chi tài chính, quá trình sử dụng tài sản của ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở từng đơn vị ngân hàng cũng như toàn hệ thống, góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, củng cố chế độ hạch toán kế toán của ngân hàng cũng như của toàn bộ nền kinh tế quốc dân

4. Nội dung của kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng bao gồm các phần hành chính sau:

–  Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán trong Ngân hàng

–  Kế toán nguồn vốn hoạt động của NHTM

–  Nghiệp vụ tín dụng và đầu tư tài chính

–  Kế toán nghiệp vụ kinh doang ngoại tệ, vàng đá quý

–  Kế toán nghiệp vụ thanh toán và tín dụng quốc tế

–  Kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ

–  Nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

–  Vốn chủ sở hữu trong ngân hàng thương mại

–  Kế toán thu nhập chi phí và kế quả kinh doanh

–  Báo cáo kế toán, báo cáo tài chính trong ngân hàng

5. Công ty luật ACC

Trên đây là một số thông tin về Kế toán ngân hàng được cung cấp bởi công ty Luật ACC. nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến dịch vụ này hãy liên hệ ngay với ACC để được chúng tôi giải đáp thắc mắc nhé. ACC cảm ơn

Viết một bình luận