Kế toán tiếng anh là gì? (Cập nhật 2022)

by

Tham khảo bài viết dưới đây của công ty luật ACC để biết thêm về vấn đề Kế toán tiếng anh là gì? Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này có thể tham khảo bài viết dưới đây để được giải đáp. ACC xin mời bạn cùng tham khảo!

Kế toán tiếng anh là gì? (Cập nhật 2022)

Kế toán tiếng anh là gì?

Kế toán trong Tiếng Anh là “accounting” nhưng trên thực tế có rất nhiều từ mang nghĩa tương tự như vậy và số lượng từ liên quan đến chuyên ngành này là vô cùng đa dạng. Accountant là danh từ, có nghĩa là nhân viên kế toán, người lo các vấn đề tài chính cho một người khác.

+ Chief Accountant (Kế toán trưởng)

+ Balance Sheet (Bảng cân đối kế toán)

+ General Accounting (Kế toán tổng hợp)

+ Receivable Accountant (Kế toán công nợ)

Công việc của kế toán hiện nay

Thu thập thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong đơn vị và đưa vào chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi tiền, phiếu nhập, xuất kho, hóa đơn bán hàng…

Tiếp nhận kiểm soát chứng từ kế toán. Hằng ngày doanh nghiệp phát sinh rất nhiều hoạt động thu chi khác nhau, kế toán phải kiểm soát những chứng từ liên quan để đảm bảo tính chính xác của các hoạt động.

Ghi sổ kế toán. Khi có các hoạt động kinh tế phát sinh thì kế toán sẽ tổng hợp, ghi chép lại tất cả các hoạt động một cách cụ thể, chính xác, trung thực và kịp thời. Dựa vào các ghi chép hằng ngày này, nhân viên kế toán sẽ tổng hợp lại vào mỗi cuối tháng để đưa vào sổ kế toán phù hợp.

Tổng hợp làm báo cáo, hằng tháng nhân viên kế toán sẽ tổng hợp lại tất cả số liệu từ các sổ kế toán đã ghi chép, lập thành các báo cáo chi tiết, cụ thể để trình lên lãnh đạo công ty, những thông tin về tài chính ấy có giá trị quan trọng trong việc đưa ra quyết định điều chỉnh phù hợp cho các hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ngày một phát triển hơn.

Công việc đầu năm mà kế toán thuế cần phải làm

– Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm.
– Hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 31/1.
– Nếu là công ty mới thành lập thì nộp tờ khai và thuế môn bài trong vòng 30 ngày, kể từ khi có giấy phép Kinh doanh.
– Nếu công ty có thay đổi về vốn, thì thời hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế môn bài là 31/12 năm có thay đổi
– Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 12 hoặc quý IV của năm trước. Nếu kê khai theo tháng thì hạn nộp là 20/1. Nếu theo quý thì là 30/1
– Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước liền kề
Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước liền kề
– Nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN của năm trước liền kề: Thời hạn nộp là 31/3
 

Công việc hằng ngày phải làm

– Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán:
– Khi DN có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như mua bán hàng hóa,… Thì công việc của kế toán là phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan (đầu ra, đầu vào) để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hạch toán.
– Sau khi đã tập được các hóa đơn chứng từ liên quan thì kế toán thuế phải tiền hành xử lý và kiểm tra xem hóa đơn hợp pháp không, có hợp lệ, hợp lý hay không
– Trường hợp nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai, hóa đơn bất hợp pháp, kế toán phải xử lý ngay theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan
– Lập phiếu thu, phiếu chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho… cần thiết trong ngày
– Vào sổ quỹ, sổ tiển gửi, và các sổ sách cần thiết khác
Lưu ý: Những chứng từ không dùng ghi sổ, hạch toán được lưu giữ 5 năm
– Những chứng từ để ghi sổ, hạch toán được lưu giữ 10 năm
– Những chứng từ, hồ sơ đặc biệt quan trọng tu trữ vĩnh viễn
 

Công việc hàng tháng

– Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng).
– Đối với những hóa đơn đầu ra thì tháng nào có phát sinh phải kê vào tháng đó. Kể từ ngày 1/1/2014 những hóa đơn đầu vào không bị khống chế thời gian kê khai, nhưng phải khai trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra
– Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng, và có số thuế TNCN được phải nộp trong tháng).
– Lập tờ khai các loại thuế khác nếu có
– Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (Đối với những DN mới thành lập dưới 12 tháng).
– Hạn nộp tờ khai là ngày 20 của tháng liền kề
– Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán
– Tính lương, bảo hiểm , các khoản phụ cấp khác cho người lao động
– Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ
– Lưu ý: Nếu trong tháng có phát sinh số tiền thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế
 

Công việc hàng quý

– Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo quý)
– Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo Quý.
– Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý.
– Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (Nếu DN kê khai theo quý).
– Hạn nộp các tờ khai trên là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau liền kề.
 

Công việc cuối năm

– Cuối năm bạn nhớ làm báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý 4 .

– Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
– Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm
– Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ
– Lên sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết và số tổng hợp
– Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo – Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
– Thuyết minh Báo cáo Tài chính. Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản.
– In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ đó
– Lưu trữ các chứng từ và số sách

Trên đây là những hướng dẫn của Công ty luật ACC về những thông tin liên quan đến Kế toán tiếng anh là gì?. Khi có bất kỳ những vướng mắc nào liên quan cần sự hỗ trợ, ACC Group hoạt động với phương châm đem lại sự hài lòng từ kết quả dịch vụ, luôn tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp đến quý khách hàng.

Viết một bình luận