Khai thuế, nộp thuế điện tử có bắt buộc không? (Cập nhật mới nhất)

by

Phương thức khai thuế điện tử với ưu điểm vượt trội giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực đang ngày càng được triển khai rộng rãi. Do đó, đa phần các tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn phương thức nộp thuế điện tử bởi những lợi ích mà nó mang lại. Vậy nếu không khai thuế, nộp thuế điện tử thì có được không? Đây là câu hỏi chúng tôi nhận được từ khá nhiều bạn đọc. Để giải đáp cho câu hỏi này, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây: Khai thuế, nộp thuế điện tử có bắt buộc không? (Cập nhật mới nhất).

Khai Thuế, Nộp Thuế điện Tử Có Bắt Buộc Không

Khai thuế, nộp thuế điện tử có bắt buộc không?

1. Khái niệm khai thuế, nộp thuế điện tử

– Khai thuế, Nộp thuế điện tử là là dịch vụ mà người nộp thuế có thể lập giấy nộp tiền để nộp trực tuyến trên cổng thông tin của Cơ quan Thuế và được ngân hang thương mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

– Nộp thuế điện tử là hình thức nộp thuế hiện đại, nhanh gọn, người nộp thuế không chỉ giảm thiểu được các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian nộp thuế, tiết kiệm chi phí đi lại mà còn giảm thiểu sai sót xuống mức thấp nhất. Do đó, dù có bắt buộc hay không thì phương thức nộp thuế điện tử cũng nên được ưu tiên áp dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp.

2. Khai thuế, Nộp thuế điện tử có bắt buộc không? (Cập nhật mới nhất)

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13:

“Trường hợp NNT là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về CNTT phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”.

Cũng tại Khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định:

“NNT là tổ chức kinh doanh sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp (đăng ký thuế, khai, nộp thuế, tra cứu và gửi thông tin về thuế), trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính”

Như vậy, NNT BẮT BUỘC phải nộp thuế điện tử theo quy định của Pháp luật nếu đang kinh doanh tại địa bàn. Với các đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử đều sẽ buộc phải nộp thuế điện tử.

Ngoài ra, căn cứ công  văn 16132/BTC-TCT, Bộ Tài chính đã đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tăng cường quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo công tác triển khai việc nộp thuế điện tử như sau:

“- Chỉ đạo UBND quận, huyện và các sở, Ban, Ngành trên địa bàn yêu cầu doanh nghiệp thuộc phạm vi đơn vị quản lý phải thực hiện nộp thuế điện tử.

– Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ cơ quan Thuế và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tuyên truyền, phối hợp triển khai nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp.

– Chỉ đạo Ngân hàng thương mại từ tháng 12/2015 chỉ chấp nhận nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử.

– Giao Sở thông tin Truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình Nộp thuế điện thoại giữa các đơn vị và có báo cáo kết quả hàng tháng gửi tới UBND tỉnh, thành phố.”

Như vậy, theo công văn 16132/BTC-TCT các Ngân hàng thương mại chỉ chấp nhận nộp thuế bằng hình thức điện tử. Do vậy, nộp thuế điện tử hiện nay là BẮT BUỘC.

Theo khoản 1 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC được ban hành ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý Thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý Thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định.

“Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, và tiền phạt vào ngân sách nhà nước tại 4 địa điểm sau:

– Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật

– Tại Kho bạc nhà nước

– Tại cơ quan thuế quản lý thu Thuế

– Thông qua tổ chức được cơ quan Thuế ủy nhiệm thu thuế”

Do vậy các cơ quan, tổ chức thu tiền thuế  được nêu trên sẽ có trách nhiệm bố chí địa điểm, phương tiện, cán bộ, công chức, nhân viên thu tiền thuế đảm bảo thuận lợi cho người nộp thuế nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt kịp thời vào ngân sách nhà nước.

3. Thời gian khai thuế, nộp thuế điện tử theo quy định hiện nay

Viết một bình luận