Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Toán (Cập Nhật 2022)

by

Tham khảo bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC để tìm hiểu thêm về Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Toán. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chúng tôi cam kết đem cho bạn chất lượng thông tin và dịch vụ tốt nhất. Mời bạn cùng tham khảo!

1. Dịch vụ kiểm toán là gì?

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các thông tin về Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Toán. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc biết về các quy định về Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Toán. Nếu có thắc mắc gì về Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Toán hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ. Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Toán tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé.

2. Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận

Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có vốn điều lệ hoặc vốn được cấp (đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam) từ 6 tỷ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 6 tỷ đồng;

Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Nghị định này;

Có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu là 24 tháng tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu hoặc từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;

Đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm cho tối thiểu 200 đơn vị được kiểm toán tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm nộp hồ sơ đăng ký.

Trường hợp tổ chức kiểm toán đã được chấp thuận trong năm nộp hồ sơ thì phải có thêm điều kiện là đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm (hoặc báo cáo soát xét báo cáo tài chính) cho tối thiểu 10 đơn vị có lợi ích công chúng tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm nộp hồ sơ đăng ký;

3. Tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận

Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Luật kiểm toán độc lập, kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận phải có các tiêu chuẩn sau:

Có tên trong danh sách kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề kiểm toán trong kỳ chấp thuận được Bộ Tài chính công khai tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán.

Có ít nhất 24 tháng thực tế hành nghề kiểm toán tại Việt Nam tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán.

4. Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán gửi bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đến Bộ Tài Chính. Hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;

Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;

Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Các giấy tờ khác do Bộ tài chính quy định.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các thông tin về Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Toán. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc biết về các quy định về Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Toán. Nếu có thắc mắc gì về Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Toán hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ. Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Toán tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé.

Viết một bình luận