Mẫu báo cáo thuế thu nhập cá nhân

by

Nếu các bạn đang tìm kiếm mẫu báo cáo thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân thì hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu thông qua bài viết Mẫu báo cáo thuế thu nhập cá nhân (Cập nhật 2022).

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Trước khi tìm hiểu về mẫu báo cáo thuế thu nhập cá nhân thì đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu xem thuế thu nhập cá nhân là gì nhé.

– Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà cá nhân có thu nhập phải nộp được trích ra từ một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản đã được giảm trừ theo quy định của pháp luật.

– Theo đó thuế thu nhập cá nhân được xây dựng dựa trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế của người dân. Do đó thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những đối tượng có thu nhập thấp, thu nhập chỉ vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình, phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của bản thân.

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân.

Hiện nay pháp luật về thuế thu nhập cá nhân quy định có 3 cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công dành cho 3 đối tượng khác nhau, cụ thể:

-Tính theo biểu lũy tiến từng phần: Dành cho những cá nhân cư trú và ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời hạn từ 3 tháng trở lên.

– Khấu trừ 10% vào thu nhập: danh cho những cá nhân cư trú không ký kết hợp đồng lao động hoặc ký kết hợp đồng lao động thời hạn dưới 3 tháng.

– Khấu trừ 20% vào thu nhập: Dành cho những cá nhân không cư trú và thường đối tượng là người nước ngoài.

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế tính theo tháng, kê khai có thể theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm.

3. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất (Mẫu 05/QTT – TNCN).

Mẫu 05/QTT – TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất, ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính. Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.” 

Từ ngày 30/7/2015 mẫu 05/KK-TNCN đã được thay thế bằng Mẫu 05/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân).

4. Mẫu báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế 

từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

[01] Kỳ tính thuế: Năm………..

[02] Lần đầu:                          [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế:…………….…………………….……………………………………..

          [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………..………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………….

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………………………………………………………..

          [13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: …………………. [16] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………….

[17] Điện thoại: ……………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: …………………………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………………….Ngày:……………………………………………

I. NGHĨA VỤ KHẤU TRỪ THUẾ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP  

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ) 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số người/

Số tiền

1 Tổng số người lao động: [21] Người
Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động  [22] Người
2 Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25] [23] Người
2.1 Cá nhân cư trú [24] Người
2.2 Cá nhân không cư trú [25] Người
3 Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần [26] Người
4 Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh [27] Người
5 Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [28]=[29]+[30] [28] VNĐ
5.1 Cá nhân cư trú  [29] VNĐ
5.2 Cá nhân không cư trú [30] VNĐ
6 Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [31]=[32]+[33] [31] VNĐ
6.1 Cá nhân cư trú  [32] VNĐ
6.2 Cá nhân không cư trú [33] VNĐ
7 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [34]=[35]+[36] [34] VNĐ
7.1 Cá nhân cư trú  [35] VNĐ
7.2 Cá nhân không cư trú [36] VNĐ
8 Tổng số thuế được giảm do làm việc tại khu kinh tế [37]=[38]+[39] [37] VNĐ
8.1 Cá nhân cư trú  [38] VNĐ
8.2 Cá nhân không cư trú [39] VNĐ
9 Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [40] VNĐ
10 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động  [41] VNĐ

II. NGHĨA VỤ QUYẾT TOÁN THAY CHO CÁ NHÂN

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số người/

Số tiền 

1 Tổng số cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay [42] Người
2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [43] VNĐ
3 Tổng số thuế TNCN phải nộp [44] VNĐ
4 Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN  [45] VNĐ
5 Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa  [46] VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:…………

…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

5. Dịch vụ của Công ty Luật ACC.

ACC là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, kế toán, thuế… uy tín hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực và hợp tác thành công với nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ. Đến với ACC, bạn không phải lo về chất lượng dịch vụ mà chúng tôi mang đến. Với đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết với công việc, ACC cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất với giá thành hợp lý.

Hy vọng bài viết Mẫu báo cáo thuế thu nhập cá nhân (Cập nhật 2022) sẽ mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và yêu mến Công ty Luật ACC.

Viết một bình luận