Mẫu tờ khai thuế cho thuê tài sản (Cập nhật 2022)

by

Các bạn đã biết cách lập tờ khai thuế cho thuê tài sản như thế nào chưa? Nếu các bạn đang quan tâm về mẫu tờ khai thuế cho thuê tài sản thì hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu qua bài viết Mẫu tờ khai thuế cho thuê tài sản (Cập nhật 2022) nhé.

1. Tờ khai thuế cho thuê tài sản theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Mẫu số: 01/TTS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN

(Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân)

_______________

Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế/Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự □

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuê thay theo pháp luật thuế □

[01] Kỳ tính thuế:…………………………………………

[01a] Năm ……………………………………..

[01b] Kỳ thanh toán: từ ngày … tháng … năm … đến ngày ngày … tháng … năm …

[01c] Tháng … năm ……………………………………..

[01d] Quý … năm … (Từ tháng …/… đến tháng …/…)

[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung lần thứ: ……………………………………..

[04]Người nộp thuế:…………………………………..

[05] Mã số thuế:…………………………………..

[06] Địa chỉ liên hệ:…………………………………

[07] Điện thoại: [08] Fax:………………………………… [09] Email:…………………………………

[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam):…………………………………

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam):…………………………………

[12] Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế thì khai thêm các thông tin sau:

[12a] Ngày sinh: …………/ ………./ [12b] Quốc tịch:…………………………………

[12c] Số CMND/CCCD:………. [12c.1] Ngày cấp: …………[12c.2] Nơi cấp:…………

Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không có CMND/CCCD tại Việt Nam thì kê khai thông tin tại một trong các thông tin sau:

[12d] Số hộ chiếu: ………… [12d.1] Ngày cấp: ……. [12d.2] Nơi cấp:…………………….

[12đ] Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài):………………..

[12đ.1] Ngày cấp:…………………. [12đ.2] Nơi cấp:……………………….

[12e] Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài):……………….

[12e.1] Ngày cấp: ……………….[12e.2] Nơi cấp:…………………….

[12f] Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác:…………………….

[12f.1] Ngày cấp:………………………[12f.2]Nơi cấp:…………………..

[12g] Nơi đăng ký thường trú:…………………………………….

[12g.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………….

[12g.2] Phường/xã/Thị trấn:…………………………….

[12g.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………….

[12g.4] Tỉnh/Thành phố:…………………………….

[12h] Chỗ ở hiện tại:…………………………….

[12h.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………….

[12h.2] Phường/xã/Thị trấn:…………………………….

[12h.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………….

[12h.4] Tỉnh/Thành phố:…………………………….

[12i] Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có): ………………..số:……………………….

[12i.1] Ngày cấp: ………….. [12i.2] Cơ quan cấp:…………………………….

[12k] Vốn kinh doanh (đồng):…………………………….

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………….

[14] Mã số thuế

[15] Hợp đồng đại lý thuế: số ….. ngày …/…/…..

[16] Tổ chức khai, nộp thuế thay (nếu có): …………………

[17] Mã số thuế:

[18] Địa chỉ:……………………………………

[19] Điện thoại: ……………………[20] Fax: ….. [21] Email: ……

[22] Văn bản ủy quyền (nếu có): ………số ngày… tháng…năm ….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
1 Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ [23]
2 Tổng doanh thu tính thuế [24]
3 Tổng số thuế GTGT phải nộp [25]
4 Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ [26]
5 Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thoả thuận tại hợp đồng (nếu có) [27]
6 Tổng số thuế TNCN phải nộp từ nhận tiền phạt, bồi thường (nếu có) [28]
7 Tổng số thuế TNCN phải nộp [29]=[26]+[28] [29]

(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

…, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

2. Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê.

2.1. Trình tự thực hiện.

– Bước 1. Cá nhân có tài sản cho thuê chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc theo năm, gửi đến cơ quan Thuế địa phương nơi có tài sản cho thuê. Thời hạn khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

– Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

+ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

+ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

+ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

2.2. Cách thức thực hiện.

– Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;

– Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

– Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

– Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC;

+ Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

+ Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

+ Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Dịch vụ của Công ty Luật ACC.

Công ty Luật ACC là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, thuế, kế toán… uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi đã hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp lớn, nhỏ và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Đến với ACC, chúng tôi sẽ thay bạn hoàn thành công việc từ a đến z, việc của bạn là chỉ cần cung cấp những hồ sơ mà chúng tôi yêu cầu. ACC cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

Hy vọng bài viết Mẫu tờ khai thuế cho thuê tài sản (Cập nhật 2022) sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và yêu mến Công ty Luật ACC.

Viết một bình luận