Nghiệp vụ kế toán tài chính (Cập nhật 2022)

by

Nghiệp vụ kế toán tài chính (Cập nhật 2022)

1. Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính (Financial accounting) là vị trí kế toán đảm nhận các công việc ghi chép, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tài chính phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng các thông tin kế toán. Các thông tin về thực trạng và biến động vốn, tài sản hay các dòng vật chất, tiền tệ sẽ được KTTC tổng hợp thông qua các số liệu

2. Nghiệp vụ kế toán tài chính là gì?

Nghiệp vụ kế toán là những công việc mà kế toán thực hiện hàng ngày gồm các hoạt động như: nghiệp vụ kế toán thuế, thu/chi tiền bán hàng hóa, nhập/xuất quỹ tiền mặt, bút toán báo cáo tài chính…Nghiệp vụ kế toán cần thiết và vô cùng quan trọng nên bắt buộc kế toán nào cũng phải nắm vững.

  • Tiến hành thu thập, xử lý hóa đơn, chứng từ kế toán và lưu trữ.
  • Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, pháp lý của các chứng từ, hóa đơn.
  • Đảm bảo cất giữ hóa đơn, chứng từ cẩn thận, không để bị hư, rách. Đảm bảo cẩn thận để hóa đơn, chứng từ được cơ quan thuế chấp nhận.

3. Công việc của một kế toán tài chính

  • Kế toán tổng hợp: Thực hiện thu thập và xử lý các thông tin tổng quát về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị. Thông qua các đơn vị tiền, kế toán tổng hợp cung cấp các số liệu phản ánh tình hình sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp.
  • Kế toán chi tiết: Thực hiện thu thập và xử lý thông tin theo một đối tượng cụ thể trên từng đơn vị. Các số liệu kế toán chi tiết tổng hợp phải đảm bảo tính chính xác để tránh làm ảnh hưởng khi thực hiện tổng hợp lại các số liệu
  • KTTC cung cấp các thông tin cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin kế toán như lãnh đạo doanh nghiệp, các đối tác bên ngoài. Do đó mọi số liệu KTTC cung cấp cần đảm bảo sự chính xác, khách quan và tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, đây là cơ sở giúp cho người quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp và kịp thời
  • Các thông tin KTTC cung cấp là những thông tin về các hoạt động tài chính – kế toán đã phát sinh, mang tính tổng hợp thể hiện dưới hình thái giá trị. Chính vì vậy doanh nghiệp sẽ thường xuyên theo dõi được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
  • KTTC thực hiện các báo cáo tài chính tổng quát về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo, các kết quả tài chính rõ ràng và quản lý chi phí hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và cắt giảm được những khoản chi phí không cần thiết
  • Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp khi có những biến động về tài chính

4. Công ty Luật ACC

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành, công ty ACC hiểu được rất nhiều vấn đề quan trọng trong việc cung cấp dNghiệp vụ kế toán tài chính được kịp thời và chính xác đối với các khách hàng của doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào thì hãy liên hệ trực tiếp với ACC để được giải đáp nhé!

Viết một bình luận