Nhiệm vụ kế toán trường học

by

Nếu bạn đang tìm hiểu về kế toán  thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của công ty Luật ACC. Chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín và chuyên nghiệp. Thông qua bài viết bài chúng tôi sẽ giải đáp được tất cả các thắc mắc của bạn liên quan đến câu hỏi Nhiệm vụ kế toán trường học là gì?. Mời bạn cùng tham khảo nhé!

Nhiệm vụ kế toán trường học

1. Kế toán trường học là gì?

Kế toán trường học là những kế toán làm công việc liên quan đến nhà trường như là giải quyết những công việc liên quan đến tài chính, liên quan đến kế toán trong khu vực phạm vi trường học. Bên cạnh đó còn là bộ phận tham mưu, hỗ trợ tạo nên các chính sách liên quan đến tài chính của nhà trường, liên quan đến hoạch định các khoản thu chi trong nhà trường để mọi vấn đề luôn được minh bạch và rõ ràng

2. Nhiệm vụ kế toán trường học

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán

Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán bao gồm các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Cung cấp các thông tin cần thiết,các số liệu kế toán cần thiết tới ban quản lý ban lãnh đạo khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công việc bảo quản giấy tờ, lưu trữ hồ sơ giấy tờ liên quan đến tài chính, chứng từ liên quan đến kế toán, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán nói chung cũng như nhiệm vụ của kế toán nói riêng.

3. Công việc của kế toán trường học.

Trong trường học thì công việc của một kế toán như sau:

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng trường, lập quyết toán văn phòng cơ quan.

– Theo dõi công nợ khối văn phòng, quản lý tổng quát công nợ toàn cơ quan. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn cơ quan.

– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

4. Công ty Luật ACC

Trên đây là một số chia sẻ của công ty Luật ACC về vấn đề Nhiệm vụ kế toán trường học là gì? Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này hãy liên hệ ngay với ACC để được giải đáp và tư vấn nhé! ACC cảm ơn

Viết một bình luận