Dịch vụ quyết toán thuế TNCN tại Lâm Đồng [Tốt Nhất 2022]

by

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là nghiệp vụ người lao động và người sử dụng lao động phải thực hiện hằng năm. Tuy nhiên, cũng như nhiều quy định khác, quy định liên quan đến Thuế cũng được cập nhật liên tục. Vậy, quyết toán thuế TNCN tại Lâm Đồng có gì khác so với các tỉnh khác.

Quyết toán thuế TNCN tại Lâm Đồng

1. Thuế TNCN là gì?

Thuế thu nhập cá nhân
  • Thuế TNCN là một trong những loại thuế quan trọng, đóng góp không nhỏ vào nguồn ngân sách nhà nước. Đây là một khoản thuế được thu dựa trên tổng hợp thu nhập có chịu thuế của cá nhân từ tiền lương, tiền công từ nhiều nguồn trong năm. Theo đó, hằng năm, người lao động phải tự lập tờ khai quyết toán thuế TNCNđể thanh toán thuế cho Nhà nước hoặc để được hoàn lại số tiền thuế đã nộp dư trong năm.

2. Ai phải quyết toán thuế TNCN tại Lâm Đồng?

Đối tượng quyết toán thuế TNCN

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN được quy định rõ trong Công văn 636/TCT-DNNCN như sau:

  • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
  • Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Nếu chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.

Công văn cũng nêu thêm, trong trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế đã nộp thừa phát sinh trong 01 năm.

Bên cạnh đó, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do hỏa hoạn, thiên tai, tai nạn, bệnh hiểm nghèo mà ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế. Nghĩa là không thông qua cá nhân, tổ chức được ủy quyền khác.

3. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại Lâm Đồng.

Hồ sơ hoàn thuế TNCN

3.1 Hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý:

  • Tiểu tiết b.2.1, tiết b.2, điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC
  • Khoản 2 Điều 21 và khoản 7 Điều 24 Thông tư 92/2015/TT-BTC

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại doanh nghiệp bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 05/KK-TNCN)

– Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (Mẫu số 05-1/BK-TNCN)

– Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần (Mẫu số 05-2/BK-TNCN)

– Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 05-3/BK-TNCN)

3.2 Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho cá nhân người lao động

Căn cứ pháp lý:

– Khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho cá nhân người lao động bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế (Mẫu số 02/QTT-TNCN)

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc)

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có)

4. Trình tự quyết toán thuế TNCN tại Lâm Đồng.

4.1 Trình tự quyết toán thuế TNCN đối với hồ sơ tại doanh nghiệp

Bước 1: Soạn hồ sơ theo hướng dẫn

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo quy định trên:

  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.
  • Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.
  • Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.
  • Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Bước 3: Chờ và nhận kết quả

Doanh nghiệp chờ và nhận kết quả quyết toán thuế TNCN cho người lao động.

Viết một bình luận