Sự khác nhau giữa báo cáo thuế và báo cáo tài chính 2022

by

Báo cáo thuế, báo cáo tài chính luôn là những vấn đề được quy định khá cụ thể tuy nhiên vấn đề hiện nay là nhiều người vẫn chưa phân biệt được báo cáo thuế và báo cáo tài chính. Như vậy sự khác nhau giữa báo cáo thuế và báo cáo tài chính là gì?Các quy định về sự khác nhau giữa báo cáo thuế và báo cáo tài chính như thế nào. Để tìm hiểu hơn về sự khác nhau giữa báo cáo thuế và báo cáo tài chính các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về sự khác nhau giữa báo cáo thuế và báo cáo tài chính nhé.

Sự khác nhau giữa báo cáo thuế và báo cáo tài chính

1. Báo cáo thuế tài chính là gì?

Báo cáo thuế được hiểu là hoạt động kê khai các tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong khi mua hàng. Ngoài ra báo cáo thuế còn phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu ra được thể hiện qua các hóa đơn dịch vụ. Báo cáo thuế là cầu nối để các cơ quan có trách nhiệm quản lý nắm bắt được sự hoạt động của doanh nghiệp. Người lập báo cáo thuế phải nắm rõ được các quy định của pháp luật liên quan đến báo cáo thuế. Các luật này bao gồm thời hạn nộp tờ kê khai thuế, các loại giấy tờ trong báo cáo, thời hạn nộp tiền thuế,…

2. Báo cáo tài chính là gì?

Là một trong những biên bản quan trọng nhất của doanh nghiệp. Chúng bao gồm hệ thống các bảng biểu, những mô tả về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trên báo cáo tài chính sẽ thể hiện tình hình các tài sản, nguồn vốn, các khoản nợ phải thu, phải trả. Đồng thời, báo cáo còn thể hiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Sự khác nhau giữa báo cáo thuế và báo cáo tài chính

So sánh điểm khác nhau giữa 2 báo cáo theo bảng dưới đây:

STT Chỉ tiêu Báo cáo thuế Báo cáo tài chính
1 Doanh thu DT khớp với báo cáo tài chính DT nội bộ thực tế
2 Công nợ phải thu khách hàng Phản ảnh chuẩn xác công nợ phải thu khách hàng Phản ánh nợ phải thu gấp đôi nợ phải trả
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp Trường hợp lỗ sẽ không có chỉ tiêu thuế TNDN Có chỉ tiêu thuế TNDN vì bắt buộc lãi
4 Lợi nhuận Lợi nhuận của BC thuế thể hiện lỗ, lãi theo theo năm thành lập của doanh nghiệp đó Lợi nhuận bắt buộc phải lãi 10% và 15% của doanh thu
5 Báo cáo tài chính Bao gồm các mục

 • Cân đối kế toán
 • Kết quả kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh BCTC.
Các mục được thể hiện:

 • Cân đối kế toán
 • Kết quả kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ
6 Số lần lập báo cáo tài chính 01 lần, kỳ hạn là 30/03/N + 1. Khi có các chứng từ, nghiệp vụ phát sinh.
7 Công nợ phải trả cho các nhà cung cấp Phản ánh công nợ thực tế trên sổ sách Phản ánh công nợ phải trả cho các nhà cung cấp
8 Tiền mặt Khớp với hóa đơn chứng từ sổ sách doanh nghiệp Thể hiện số tiền ít phù hợp phụ thuộc vào từng doanh nghiệp
9 Hàng tồn kho Thể hiện số lượng hàng tồn kho thực tế Số lượng hàng tồn kho bằng ½ công nợ phải thu

4. Câu hỏi thường gặp về báo cáo thuế và báo cáo tài chính

Ý nghĩa của báo cáo tài chính

 • Phản ánh tổng quan nhất về tình hình tài sản, tài chính, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản. Và kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
 • Cung cấp những thông tin tài chính chủ yếu để nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ đã qua
 • Nhằm hỗ trợ cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn. Và khả năng huy động nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Còn là những căn cứ vô cùng quan trọng để đánh giá đúng cũng như xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp. Giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng. Bên cạnh đó nhằm đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp

Ý nghĩa của báo cáo thuế?

 • Có thể nói báo cáo thuế rất quan trọng, xảy ra thường xuyên và có tính định kỳ đối với doanh nghiệp. Đây cũng là tài liệu, hồ sơ quan trọng giúp cơ quan quản lý thuế có thể nắm được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp hiện thời ra sao. Việc nắm rõ báo cáo thuế là gì cũng như đặc điểm của thủ tục này là điều vô cùng quan trọng.

Báo cáo thuế bao gồm những giấy tờ gì?

 • Giấy tờ kê khai thuế giá trị gia tăng các tháng và quý trong năm.
 • Bản báo cáo về tình hình sử dụng các hóa đơn theo quý.
 • Báo cáo về số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.
 • Giấy tờ kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, quý.
 • Bản báo cáo thuế phát sinh (nếu có).

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính cần cung cấp những thông tin sau đây

 • Tài sản;
 •  Nợ phải trả;
 • Vốn chủ sở hữu;
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
 • Các luồng tiền.

5. Dịch vụ của ACC về báo cáo thuế và báo cáo tài chính

Với sự chuyên sâu về báo cáo thuế và báo cáo tài chính thì ACC tự tin đảm bảo với khách hàng về dịch vụ của chúng tô cung cấp. Chúng đảm bảo đem đến quyền lợi tối đa nhất của khách hàng. Định giá cả dịch vụ có lợi nhất đối với khách hàng.

Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về sự khác nhau giữa báo cáo thuế và báo cáo tài chính đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về sự khác nhau giữa báo cáo thuế và báo cáo tài chính vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

Viết một bình luận