Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kế toán (Cập nhật mới nhất)

by

Kế toán là quá trình ghi chép, lưu lại những giao dịch diễn ra trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Để dựa vào đó phân tích và lập báo cáo tổng kết tình hình tài chính cho ban giám đốc công ty. Đây là ngành nghề đang rất phổ biến và cần thiết hiện nay. Nhằm đáp ứng cho những người làm việc về kế toán được nắm rõ và thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ kế toán, đã rất nhiều trung tâm đào tạo kế toán ra đời nhằm hỗ trợ người học để có thể ứng dụng ngay vào công việc. Để các trung tâm đủ điều kiện đi vào hoạt động thì bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức đào tạo phải xin giấy phép đăng ký hoạt động. Vậy Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kế toán (Cập nhật mới nhất) như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

24

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kế toán (Cập nhật mới nhất)

1. Thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo kế toán (Cập nhật mới nhất)

Việc thực hiện thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo kế toán cần thực hiện theo trình tự như sau:

– Xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo nghề kế toán;

– Xin giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trường hợp nếu là một doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nâng cao nghề nghề cho nhân sự kế toán trong công ty thì chỉ cân xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Ví dụ: Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán có nhu cầu muốn đào tạo nâng cao kiến thức nghề nghiệp cho nhân viên thì chỉ cần xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo kế toán như thế nào?

2.1. Điều kiện thực hiện thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo kế toán

– Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khi thành lập phải hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định.

– Quy mô đào tạo trình độ sơ cấp tối thiểu 150 học sinh/năm

– Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1000 m2

– Vốn đầu tư thành lập trung tâm đào tạo kế tóa được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai:  Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 tỷ đồng;

2.2. Hồ sơ thực hiện thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo kế toán

– Văn bản đề nghị xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo kế toán

–  Đề án thành lập trung tâm đào tạo kế toán

– Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của cơ quan, tổ chức, cá nhân, hợp đồng thuê nhà và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ.

Ngoài ra Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, ngoài hồ sơ theo quy định, hồ sơ cần bổ sung một số giấy tờ sau:

– Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

– Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.3. Quy trình thực hiện thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm dạy nghề kế toán

– Tiếp nhận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề kế toán: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị  thành lập trung tâm dạy nghề kế toán gửi  hồ sơ tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ trước khi gửi Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề kế toán. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

– Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề kế toán: Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề kế toán. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi tới Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ. Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định (công khai tại cuộc họp thẩm định), cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập không đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập và nêu rõ lý do.

– Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề kế toán: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập trường trung tâm dạy nghề kế toán

3. Quy định về xin giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp

3.1. Điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:
– Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học;
– Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên; đối với các nghề yêu cầu về năng khiếu, bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 15 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo;
– Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp còn phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm và duy trì hoạt động đào tạo của các nghề đăng ký hoạt động.

3.2. Thành phần hồ sơ để xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

– Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu ;
– Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
– Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Va ban hành kèm theo Nghị định này và kèm theo các giấy tờ chứng minh;
– Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3.3. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

3.4. Quy trình xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp:

– Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của cơ sở. Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt phân hiệu, địa điểm đào tạo khác của cơ sở;
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục Dạy nghề để theo dõi, quản lý.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014;

– Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

– Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Viết một bình luận